× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 783  Libertus van Vlaanderen met Goswin van St-Truiden

Info afb.

Libertus van Vlaanderen, Sint-Truiden osb, België; leerling van Sint Rombout & martelaar met Goswin van St-Truiden; † 783 (anderen geven † 835).

Feest 14 juli.

Libertus' leven is verbonden met de persoon van Sint Rombout van Mechelen († 775; feest 24 juni).

Volgens de legende was hij een Ierse of Schotse prins. Zijn ouders waren tot op gevorderde leeftijd kinderloos gebleven. Toen ze een kind ontvingen, beschouwden zij dat als een godsgeschenk en beloofden het aan de dienst van God toe te wijden. Eenmaal volwassen volgde Rombout bisschop Gualafer van Dublin op. Daarop maakte Rombout een pelgrimstocht naar Rome. Hij vroeg de paus van zijn bisschopsfunctie ontheven te worden.

Op de terugweg vanuit Rome bleef Sint Rombout in Vlaanderen steken. Hier raakte hij in contact met graaf Ado en diens vrouw, gravin Elisa. Zij zaten met hetzelfde probleem als Rombouts ouders destijds: zij konden geen kinderen krijgen. Rombout voorspelde hun een zoon, die inderdaad enige tijd later werd geboren: Libertus. Deze viel echter in het water en verdronk. Maar de te hulp geroepen Rombout bracht het kind weer tot leven. Uit dankbaarheid schonk het grafelijk paar hem een flink landgoed, waar hij een kloostervestiging begon. Al gauw sloten volgelingen zich bij hem aan, onder wie Libertus.

Op 24 juni 775 werd Rombout de schedel ingeslagen door twee onverlaten, naar men zegt, omdat de heilige hun terecht overspel had verweten. Ze wierpen zijn lijk in het water. Het gaf een wonderbaar schijnsel af, zodat vissers het al snel in het riet aantroffen en borgen.

Libertus zou, net als Rombout zelf, op gewelddadige manier aan zijn eind komen. In 783 werd hij te Sint Truiden aan het altaar door de Noormannen om het leven gebracht.

Met hem wordt steeds in één adem genoemd Sint Goswin van St-Truiden. Zij zouden op hetzelfde tijdstip de marteldood hebben ondergaan. Als jaartal wordt gegeven 835. Dit lijkt voor Libertus te laat. Hij was immers leerling van Sint Rombout die al in 770 stierf. Dan is 783 als sterfjaar veel logischer. Willen we de gegevens met elkaar in overeenstemming brengen, dan zijn er zo te zien drie mogelijkheden.

1. Goswin is niet in 835, maar met Libertus in het jaar 783 de marteldood gestorven.

2. Libertus stierf inderdaad in 783 en Goswin in 835; later zouden dan hun stervensberichten bij elkaar zijn gevoegd.

3. Ze stierven beiden in 835; latere legendes zouden dan van Libertus een leerling van Rombout in Mechelen hebben gemaakt.

Libertus is patroon van de schermers.


Bronnen
[BjL.1986; Bvl.1987p:119; Lin.1999; Sü t.1941; TSÉ .1994p:114(verdrinkingslegende); Dries van den Akker s.j./2003.12.26]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen