× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1e eeuw  Veronica van Cesarea Filippi

Veronica van Cesarea Filippi, Palestina; volgelinge van Jezus; Ü 1e eeuw.

Feest 12 juli.

De kerkvader Eusebius (Ü 339) vertelt in het zevende boek van zijn Kerkgeschiedenis:

'1. Van de zojuist genoemde stad Caesarea Filippi, of Paneas, is nog meer te vertellen. Ik denk dat het onjuist zou zijn om het volgende verhaal over te slaan. Het is de moeite waard om het voor het nageslacht op te tekenen.

Men zegt dat de bloedvloeiende vrouw over wie de evangeliŽn vertellen [Markus 05,25-34; Matteus 09,20-22; Lukas 08,43-48] en van wie wij weten dat zij van onze Heiland genezing van haar ziekte ontving, uit deze stad kwam. Men wijst haar huis nog aan. Ook is daar in de stad nog het bewonderenwaardig gedenkteken aan de weldaad die onze Heiland haar schonk.

2. Bij de poort naar het huis waar zij woonde, staat aan de ene kant op een stenen voet een bronzen beeld van een vrouw, op haar knieŽn gebukt met vooruitgestrekte handen, als een smekeling. Aan de tegenovergestelde kant van de ingang staat een beeld van een man, van hetzelfde materiaal, sierlijk gekleed in een dubbele mantel, die zijn hand naar de vrouw uitstrekt.

3. Tegen de voet van de man groeit langs de sokkel een vreemde plant, die reikt tot de zoom van het dubbele kleed van brons; die plant is een goed middel tegen allerlei ziekten. Volgens zeggen is dat een standbeeld dat op Jezus Christus lijkt; het is daar tot op heden toe blijven staan, zodat ik het met eigen ogen kon zien, toen ik die stad bezocht.'

[Eusebius Kerkgeschiedenis 7.18]

Volgens de overlevering zou deze beeldengroep intact zijn gebleven tot keizer Julianus de Afvallige [361-363]. Deze heeft er een eind aan gemaakt; volgens de een doordat het Christusbeeld werd omgedoopt in een beeld van Zeus; volgens de ander doordat de sculptuur werd vernield.

Hoewel in de evangelies de naam van de bloedvloeiende vrouw niet wordt vermeld, heeft zij in de oosterse traditie de naam van Veronica meegekregen. Daar was (en is!) in tegenstelling tot het westen het vereren van beelden een grote zeldzaamheid. Waarschijnlijk is het ook om die reden dat in latere weergaven van dit verhaal de beeldengroep wordt vervangen door een schilderij.

In de middeleeuwen zou dit verhaal dan langzamerhand veranderd zijn in het bekende verhaal van de legendarische vrouw Veronica die Jezus tijdens zijn kruisweg een doek tegen het gezicht drukt, waarna een afdruk van zijn gelaat op de doek achterblijft. De naam 'Veronica' wordt onder invloed van dat verhaal wel uitgelegd als 'Vera Eicoon' (= 'Het Ware Beeld'; zie Veronica van Jeruzalem: 4 februari).


Bronnen
[113; 139/3p:53; 140/7p:75; 405p:317-318; Dries van den Akker s.j./2002.10.24]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen