× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 165  Zeven zonen van Felicitas

Januarius van Rome, Italië; martelaar met zijn broers Felix, Filippus, Alexander, Martialis, Silvanus & Vitalis en zijn moeder Felicitas.

Feest 25 januari (oosterse kerken) & 10 juli & 23 november (Felicitas).

Felicitas was een christenweduwe op het moment dat zij tijdens de christenvervolgingen onder keizer Marcus Aurelius (161-180) met haar zeven zonen werd gearresteerd. Zij had haar jongens opgevoed in de liefde tot Christus. De rechter dreigde haar met folteringen, als zij haar geloof niet verloochende. Omdat zij geen krimp gaf, probeerde men haar hart te vermurwen door voor haar ogen de kinderen te martelen. Maar zij spoorde ze aan standvastig en trouw te blijven in hun geloof. Met als gevolg dat ze één voor één een gruwelijke dood stierven. 'Haar geloof in de waarde van het geestelijke won het van haar natuurlijke moederliefde' aldus een oud verslag.

Misschien heeft zij haar zoons wel op dezelfde manier bemoedigd als die makkabeese moeder waarvan het tweede boek der Makkabeeën vertelt. Ook daar wordt verteld hoe een moeder moet toezien dat haar zeven zoons stuk voor stuk worden omgebracht, omdat zij trouw zijn aan hun Joodse geloof. Daar zegt moeder tot één van haar kinderen: "Mijn jongen, God onze Heer heeft jou op wonderbaarlijke wijze een lichaam geweven in mijn schoot. Zal Hij dan ook niet in staat zijn om voor jou een lichaam te bereiden na de dood?"

Van de zeven jongens werden Januarius, Felix en Filippus doodgegeseld; Alexander, Vitalis en Martialis onthoofd, terwijl Silvanus (ook Sylvanus) van de rotsen werd gegooid. Juist als de moeder in het bijbelverhaal moest tenslotte ook Felicitas zelf de marteldood ondergaan; ze werd onthoofd door het zwaard. Haar laatste rustplaats kreeg ze in de begraafplaats van Maximus aan de Via Salaria Nuova.

Moderne onderzoekers betwijfelen dat de zeven jongens broers waren. Veeleer waren zij zeven martelaren die op dezelfde dag om het leven waren gebracht omwille van Christus. Wellicht onder invloed van het bijbelverhaal der Makkabeese martelaren, of misschien zelfs om een chriselijke tegenhager te hebben voor dat Joodse verhaal, ontstond de legende dat het hier om een moeder ging met zeven zonen.

Verering & Cultuur

Zij is o.a. beschermheilige van het Franse plaatsje Montagny-Ste-Félicité.

Zij is patrones van vrouwen in het algemeen en van moeders. Haar voorspraak wordt ingeroepen voor een vruchtbaar nageslacht (met name jongens!) en voor een voorspoedige geboorte.

Zij wordt afgebeeld met zeven zonen.

Alexander wordt wel afgebeeld als soldatenheilige.


Bronnen
[346p:20; [101a; 102; 106; 107; 122; 140; 141; 500; Dries van den Akker s.j./2001.11.20]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen