× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† 390  Heliodorus van Altinum

Heliodorus van Altinum, ItaliŽ; bisschop; Ü 390.

Feest 3 juli.

Hij was afkomstig uit DalmatiŽ. Waarschijnlijk was hij een jeugdvriend van Sint HiŽronymus (Ü 420; feest 30 september), die uit hetzelfde gebied kwam, wellicht zelfs uit dezelfde plaats.

In ieder geval waren ze meer dan goed bevriend met elkaar. Ze reisden getweeŽn naar ItaliŽ, gingen aanvankelijk wonen in Aquilea, Noord-Oost-ItaliŽ en legden zich gezamenlijk toe op studie en een volmaakt geestelijk leven. Met hun vrienden Evagrius en Innocentius ondernamen zij een pelgrimsreis naar het Heilige Land. Met HiŽronymus vestigde hij zich in de woestijn van Clacis om zich toe te leggen op het kluizenaarsleven. In tussen ondersteunde hij HiŽronymus zowel geestelijk als financieel bij de voltooiing van zijn bijbelvertaling, de Vulgaat. Maar hij kreeg heimwee en was genoodzaakt naar huis terug te keren.

Daar nam hij de zorg op zich voor de opvoeding van de zoon van zijn zuster. Toen die voltooid was, vertrok hij weer van huis om zich aan te sluiten bij de geestelijken van Aquilea. Vandaar werd hij gevraagd bisschop te worden van het nabij gelegen plaatsje Altinum; het is intussen reeds lang van de kaart verdwenen. Na lang tegenstribbelen, stemde hij toe.

Hij bleek een toegewijde en moedige bisschop. In zijn bisschoppelijk paleis leidde hij een uiterst sober leven, alsof hij nog in de Syrische woestijn van Chalcis verbleef, waar hij datzelfde ideaal had gezoch met zijn vriend HiŽronymus. Hij was een vurig bestrijder van de ketterij van het arianisme.

Daar kreeg hij vooral de kans toe op het door keizer Gratianus (Ü 383) bijeengeroepen Concilie van Aquilea in 381. Hij vond er de bisschop van Milaan, Sint Ambrosius (Ü 397; feest 7 december), aan zijn zijde.


Bronnen
[101; 106; 107/6kol:492; Dries van den Akker s.j./2000.06.19]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen