× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 862  Swithun van Winchester

Info afb.

Swithun (ook Swithin) van Winchester, Engeland; bisschop; † 862.

Feest 2 & 15 juli (overbrenging)

Hij moet rond 800 geboren zijn in het toenmalige koninkrijkje Wessex. Zijn opleiding kreeg hij aan de kathedraal van Winchesetr. Na zijn priesterwijding werd hij door koning Egbert van Wessex († 839) uitgenodigd aan het hof om de opvoeding van de kroonprins op zich te nemen. In 852 volgde zijn benoeming tot bisschop van Winchester. In de tien jaar van zijn bisschopsambt maakte Winchester een periode van grote bloei door.

Verering & Cultuur
Swithun was een bescheiden man. Hij wenste begraven te worden buiten de kathedraal ‘waar de voeten van de gewone mensen over mij heen kunnen lopen,’ zoals hij zelf zei. Zo lag hij meer dan honderd jaar begraven tegenover de westelijke ingang van de kathedraal. Maar in 964 begon bisschop, Ethelwold († 984; feest 1 augustus) een nieuwe monnikengemeenschap. Om het geestelijk leven te bevorderen én enige finaciële basis te hebben, koos hij zijn beroemde voorganger, Swithun, uit als beschermheilige. In die optiek paste het niet dat hun patroon zomaar ergens buiten begraven lag. In weerwil van diens laatste wens besloot men in 971 zijn gebeente op te graven. Het werd overgebracht naar de kathedraal en bijgezet in de voor hem apart geconstrueerde crypte. De dag van zijn overbrenging, 15 juli, goot het van de regen. Gelovigen interpreteerden dat als een blijk van afkeuring van de heilige. Vandaar dat de weerspreuk ontstond: ‘Als het op Sint Swithun regent, regent het veertig dagen lang.’
De toeloop naar zijn tombe was zo groot dat de monniken in de kathedraal een extra ingang naar de crypte lieten uitgraven, waardoor zij ongestoord hun gebeden konden verrichten en de pelgrims intussen hun geliefde heilige konden vereren. Deze ingang was zo laag dat de pelgrims er op handen en voeten doorheen moesten. Het gangetje ernaartoe heette ‘The Holy Hole’. In 1476 werd er in het koor van de kathedraal bovendien een schitterende reliekhouder geplaatst, die blonk van de edelmetalen die erin verwerkt waren. Dit alles is volkomen vernield tijdens de Reformatie. Op 21 september 1538 drongen beambten van koning Hendrik VIII om 3 uur ‘s morgens de kathedraal binnen, plunderden alle kostbaarheden die ze te pakken konden krijgen en van wat ze achterlieten, bleef geen spaan heel.
Tot op de dag van vandaag toont men in de kathedraal die kruipingang naar de voormalige crypte.


Bronnen
[Rge.2002; plaatselijke info;  Dries van den Akker s.j./2017.01.08]  

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen