× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1164  Elisabeth van Schönau

Info afb.

Elisabeth van Schönau osb, Schönau, Duitsland; priorin; † 1164.

Feest 18 & 19 (bisdom Limburg, Duitsland) juni.

Ze werd rond 1129 (1126?[102]) in de Duitse plaats Bingen geboren. Op haar twaalfde kwam ze terecht bij de benedictinessen te Schönau bij Bonn; zij waren de vrouwelijke afdeling van het dubbelklooster de benedictijner. (Mannen- en vrouwenklooster op hetzelfde landgoed; vaak onder dezelfde abt of abdis, maar strikt gescheiden). Daar deed ze in 1147 haar professie. Ondanks een aantal zeer smartelijke kwalen werd ze in 1157 toch benoemd tot priorin.

Net als haar vriendin, de grote abdis Hildegard van Bingen, werd ze in haar gebed begiftigd met visioenen en andere bijzondere genadegaven. Deze overkwamen haar met name op zon- en feestdagen tijdens het officie. Op uitdrukkelijk verzoek van abt Hildelin gaf zij de inhoud ervan prijs aan haar broer Egbert die in het naburige mannenklooster verbleef. Zo ontstonden haar geschriften, waarvan vooral Revelationes (Openbaringen) grote invloed zou krijgen. Daarin beschrijft ze o.a., hoe ze in haar gebed op mystieke wijze aanwezig was bij de pelgrimstocht en marteldood van Sint-Ursula en haar elfduizend maagden. Ze weet zelfs van velen, die haar vergezelden, de naam te noemen. Zo'n honderd jaar later zou Hermann-Joseph van Steinfeld hetzelfde overkomen; hij vulde Elisabeth's visioenen van Ursula aan met nog meer gegevens en namen. Daarmee werden deze twee bidders van grote invloed op de devotie en afbeeldingen van Sint-Ursula in de late middeleeuwen.

Naast deze visioenen ontving zij ook aanwijzingen voor verschillende groepen christenen, zoals geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders, reliegieuzen en echtelieden. Daarin heeft Elisabeth scherpe kritiek op de prelaten van haar tijd, die veelal in grote weelde leefden, en meer bedacht waren op hun rijke voorkomen dan op de gezondheid van hun ziel, het welzijn van de hun toevertrouwde gelovigen en het lot der armen.

Ze staat te boek als een zeer zachtaardige vrouw, terwijl ze tegelijkertijd werd bezocht door vlagen van eenzaamheid, geloofstwijfel en zelfmoordneigingen.

Verering & Cultuur
Toen ze stierf, was ze pas zesendertig jaar oud. Ze werd bijgezet in de St-Florinskerk van Schönau. Haar hoofd is er nog altijd voorwerp van verering.

Haar levensbeschrijving en de uitgave van haar geschriften danken we aan haar broer Egbert.

Afgebeeld
Zij wordt zelf afgebeeld als benedictines met boek.


Bronnen
[000; 000»Jutta; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 111; 132; 180p:67; 312p.17.228; 340; 390/7p:141; Dries van den Akker s.j./2010.09.02]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen