× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 455  Breaca van Cornwall en vele anderen

Info afb.

Breaca (ook Banca, Banka, Branca, Branka, Breage of Breague) van Cornwall (ook van Ierland), Wales, Engeland; kluizenares & martelares met Fingar (ook Eginer, Eguiner, Fingars, Guigner, Guignerus, Guinar, Guinner, Gwigner, Gwinear, Gwinnear, Vener, Venier, Vigner, Vingner of Wynnerus; feest 23 maart & 14 december), zijn zus Piala (feest ook 23 februari) en nog 300 (volgens anderen 700 of 777) gezellen, onder wie Ia (ook Hia, Iia of Ives; feest 3 februari & 27 oktober), haar broers Erth (ook Ercus; feest 30 & 31 oktober & 2 november) en Euny (ook Huno, Uni, Unni of Unno; feest 27 oktober), alsmede Brecha (ook Banca, Banka, Branca, Branka, Breaca, Breage of Breague) & Jies (feest 18 september) & Germo (ook Germocus); † 455.

Feest 4 juni & 27 oktober.

Volgens zeggen was zij aanvankelijk een gezellin van Bridget van Kildare.

Volgens een andere overlevering behoorde zij tot het gezelschap van Sint Fingar.
Toen hem het bericht bereikte dat zijn vader overleden was, keerde hij naar huis terug met de bedoeling officieel afstand te doen van zijn recht op de troon. Vervolgens vertrok hij weer met 700 of zelfs 770 gezellen (andere bronnen zeggen 300) naar Cornwall, Brittannië, om er de Saksen die er zich kwamen vestigen tot Christus te bekeren; onder hen bevonden zich zijn zus Piala, de broers Erth en Euny of Uni, alsmede de kluizenaressen Brecha (of Breaca) en Jies, een zekere Germo of Germocus, en nog zeven bisschoppen. Blijkbaar had de prediking van Sint Patrick in de afwezigheid van Fingar ondanks de tegenwerking van de vorsten enorm succes gehad. De vorst van het gebied waar ze aan land waren gegaan, die Theodoric, Teudar of Thewdric genoemd wordt (een enkele noemt hem Hengist), vertrouwde het niet en liet de hele groep ombrengen. Dat zou gebeurd zijn te Hayle bij Penzance.


Bronnen
[Aut.1986; Bdt.1925p:263; Bri.1953» Hia; Cha.1995p:103; D'A.1985p:90; DSB.1979p:182; Gby.1991p:274.353.426.540; Gil.1995p:95» Ia; Hny.1957p:55-57; Lo1.1837p:29; Pzc.2002p:126; Rge.1942p:112; Rge.1989p:214; Rgf.1991p:196; Tou.1995p:51; Vce.1990; Dries van den Akker s.j./2003.12.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen