× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 545  Clotildis van Frankrijk

Info afb.

Clotildis (ook Chlotilde, Clothilde of Clotilde) van Frankrijk (ook van Tours), Tours, Frankrijk; koningin & abdis; † 545.

Feest 3 & 4 (Parijs) juni.

Zij werd in 474 geboren in de stad Lyon als dochter van de Bourgondische koning Chilperik († 584). Zij huwde met koning Clovis I.

Halverwege de 5e eeuw stortte het West-Romeinse Rijk volkomen ineen. Germanen veroverden Gallië, Visigothen het gebied bezuiden de Loire, Bourgondiërs namen de stroomgebieden van Rhône en Saône in bezit en de noordelijke streken die zich uitstrekten van het Kanaal tot aan de Rijn vielen in handen van de Sicambriërs, een Frankische stam. Dezen stonden onder aanvoering van Clovis, die hof hield in de stad Tournai (Doornik) en zijn macht wist uit te breiden tot aan de rivier de Loire. In 493 was hij gehuwd met een christenvrouw, Clotilde. Zij was een ouderloze prinses uit Bourgondië. Bij Clovis' kroning moet Remigius tegen hem gezegd hebben: 'Zorg dat uw gehoorzaal altijd voor iedereen toegankelijk is en dat niemand er neerslachtig vandaan gaat; speel met de jongeren en overleg met de ouderen.'

Bij de geboorte van hun eerste kind wist de koningin te bewerkstelligen dat het gedoopt werd. De koning stemde toe, maar nog geen week later stierf de baby, nog gehuld in zijn doopgewaad. Clovis gaf de schuld aan die vreemde godsdienst. Ook het tweede kind, een zoon, werd gedoopt. Maar toen het ernstig ziek werd, was de razernij van de koning haast niet te bedwingen. Clotilde vertrouwde en bad, en het jongetje genas.

Toen Clovis' troepen in 496  moesten wijken voor de uit het oosten oprukkende Alemannen schijnt hij in een gebed de volgende belofte gedaan te hebben: 'God van Clotilde, als u mij de overwinning schenkt, zal ik uw gelovige worden en me laten dopen.' Hij won en hield woord. Overigens vertellen latere legenden dat bisschop Remigius de koning een veldfles wijn meegaf in de strijd die nooit opraakte; zeer waarschijnlijk een mooi beeld voor het christelijk geloof dat hij op zijn veldtocht meekreeg. Tijdens de doopplechtigheid moet Remigius hebben gezegd: 'Trotse Sicambriër, buig uw hoofd; vereer van nu af wat u tot nu toe hebt verbrand, en verbrand wat u hebt vereerd.' Met de koning ontvingen nog drieduizend soldaten uit zijn gevolg het doopsel.

De legende vertelt ook dat tijdens de doopplechtigheid bleek dat men de heilige olie vergeten had. Op dat moment daalde er een duif uit de hemel neer met een vaatje olie in de bek.

Na Clovis' dood in 511 stichtte Clotilde veel kloosters en kerken, waaronder de Ste-Geneviève in Parijs, Chelles, even ten oosten van Parijs, en St-Pierre-le-Puellier, voor de poorten van Tours. Ook bouwde zij een kerk boven het graf van Saint Germain in Auxerre († 448; feest 31 juli) dat daardoor uitgroeide tot een beroemd bedevaartsoord.

Zij had veel te lijden van haar zoons die elkaar onophoudelijk in de gruwelijkste oorlogen bestreden. Op latere leeftijd trok ze zich terug in de abdij Saint-Martin in Tours, waarbij ze bleef proberen verzoening te bewerkstelligen tussen haar zoons.

Verering & Cultuur
Enkele relieken van haar vindt men in de Parijse basiliek Sainte-Clotilde en in de Saint-Leu-Saint-Gilles.

Patronaten
Zij is patrones van vrouwen, van notarissen en van verlamden. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen kinderziekten, kwaadaardige koorts en tegen een plotselinge dood (dit alles op grond van de gebeurtenissen rond de geboorte van haar eerste twee kinderen); bovendien wordt haar voorspraak gevraagd om de huwelijkspartner te bekeren.

Afgebeeld
Zij wordt afgebeeld met een veldslag op de achtergrond (bekering van Clovis na de slag van Tolbiac (nu: Zülpich); knielend bij een graf (van St Martinus van Tours); leger; kerk (als stichteres van de abdij en de kerk); bronnen; graf.


Bronnen
[000»bk»Clovis:Pellus:37(ontm.plaats-met-Clovis.45(Clotilde laat Remigius Clovis godsdienstles geven.46(Clovis& Clotilde).65(Clotilde, Clovis & Remigius).131(portret met Clovis).136(aanw. bij Clovis' dood † kinderen); 000»jrb; 125p:80.81; 127; 141; 143p:27(kop).27(†echtgen.); 149/2:378.381; 151p:132; 180p:63; 233p:266; 265p:15; 282a:104; 299p:27; 300p:207; 314; 319p:446; 329:fo:83; 329/2p:592; 394p:77; Dries van den Akker s.j./2010.06.23]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen