× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 809  Roeland van Ronceval

Info afb.

Roeland van Ronceval, Baskenland, Spanje; ridder & martelaar; Ü 809.

Feest 31 mei & 16 juni.

Al wat met zekerheid bekend is over Roeland, staat opgetekend in een kroniek uit 829, geschreven door ene Einhard:

"Want toen het leger voortmarcheerde in een lange, uitgerekte rij wat door de ligging van het land en de nauwe bergpas vereist was, hadden de Basken op een bergkam een hinderlaag gelegd. Daar leende zich die plaats heel goed voor vanwege de dichte bossen die daar op zijn ontoegankelijkst waren. Zij stormden naar beneden de vallei in, gingen een gevecht aan met de achterhoede die de bagagewagens moest beschermen, en doodden allen tot de laatste man. Toen ze vervolgens de bagage geplunderd hadden, verspreidden ze zich ijlings naar alle kanten, gedekt door de invallende duisternis. Bij dit wapenfeit waren de Basken in het voordeel door hun veel lichtere wapens en de gesteldheid van de plek waar de strijd werd uitgevochten. Door de zware wapens die de Franken droegen en door hun ongunstige positie vormden zij geen partij voor de Basken. In die slag sneuvelden Eggihard, de koninklijke tafelmeester; Anshelm, de paltsgraaf; Roeland, de heer van de Bretonse Mark, en met hen vele anderen. Die daad kon ter plaatse niet gewroken worden, omdat de vijanden die haar hadden uitgevoerd, zich zo goed hadden verspreid dat niemand ook maar het flauwste vermoeden had waar ze te zoeken."

Alles wat er verder in het beroemde Roelandslied wordt verteld berust op legende.

In de kunst is hij talloze malen afgebeeld.

De Nederlandse uitdrukking 'razende Roeland' gaat waarschijnlijk op hem terug.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2001.05.30]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen