× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 971  Aelfgifu van Engeland

Aelfgifu (ook Elfgiva of Emma) van Engeland, koningin; † 971.

Feest 18 mei.

Zij was gehuwd met koning Edmund I. Uit hun huwelijk werden de koningen Edwy en Edgar geboren. Nog tamelijk jong werd zij al weduwe, omdat haar man door moordenaarshanden om het leven kwam. Haar grootste zorg gold een goede opvoeding voor haar beide zoons. Ze mag daarin geslaagd heten, getuige het feit dat Edgar later zelf als heilige werd vereerd. Daarnaast deed zij aan kerken en kloosters royale schenkingen. Er is een afbeelding bewaard waarop te zien is hoe zij tezamen met Koning Knoet een groot kruis aanbiedt aan een abdij; aan weerszijden van Christus staan Maria en Petrus (met sleutel). Zij was een vereerster van de heilige abdis Mildred; door haar heiligdom te laten restaureren hoopte zij op haar voorspraak in de hemel. Een oude kroniek zegt van haar: "Zij was er altijd op bedacht om goed te doen. Daarnaast was ze zo mild en vriendelijk dat ze zelfs de openbare veroordelingen en straffen kwijtschold van arme drommels die het slachtoffer waren geworden van onzorgvuldige rechtspraak."

Ook gebeurde het wel dat zij haar adellijke kleren weggaf aan de eerste de beste bedelaar die zij tegenkwam. Volgens een oude traditie sleet zij het laatste stuk van haar leven als eenvoudige non in het klooster van Shaftesbury.


Bronnen
[000»Mildred:bk:66;128p:41]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen