× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 650  Regnobertus van Bayeux en Zeno

Info afb.

Regnobertus van Bayeux, Frankrijk, bisschop tezamen met zijn diaken Zeno; † ca 650.

Feest 16 mei & 1 september.

Volgens de legende was hij de opvolger van Bayeux’ eerste bisschop Exuperius (ook wel Saint-Spire: † ca 140(?); feest 1 augustus). Toen Exuperius hem ontmoette, stond hij nog bekend als graaf van Noroy. De heilige bisschop bekeerde hem tot Christus en leidde hem op tot priester.

Eens had Regnobertus een vurige preek gehouden, toen een blinde zich tot hem wendde. Hij wilde christen worden. Regnobertus onderrichtte hem in de christelijke leer, maar meende dat de bisschop hem het doopsel moest toedienen. Hij nam hem dus bij de hand om hem naar de bisschop te geleiden. Maar onderweg genas de blinde en kon zien. Exuperius was blij te zien dat een dubbel deel van zijn genade op zijn toekomstige opvolger over was gegaan.

Zoals gezegd, berust dit alles op legende.

Want de geschiedkundige wetenschap plaatst Regnobertus in de eerste helft van 7e eeuw. In ieder geval neemt hij deel aan de bisschoppenvergadering van Clichy, 627.

In vroegere tijden stond zijn feestdag op 1 september. Maar in de 20e eeuw werd de 16e mei de dag van zijn gedachtenis.

Over Sint Zeno wordt niets naders verteld.


Bronnen
[Bdt.1925; Gué.1880/5; Gué.1880/9p:182; Dries van den Akker s.j./2012.01.03]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen