× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
† vˇˇr 1000  Constantius van Constantinopel

Constantius van Constantinopel (ook van Benevento, van Capri of van Massa); bisschop; ć vˇˇr 1000?

Feest 14 mei.

Volgens de overlevering was hij afkomstig uit de keizerlijke familie. Hij zag af van de wereldse eer en kwam aan het hoofd te staan van de kerk in Constantinopel. Van hem wordt verteld, dat hij veel te stellen had met allerhande ketterijen. Door zijn standvastigheid wist hij vele dwalenden weer op het juiste pad terug te brengen.

Op de lijsten die ons uit de geschiedenis zijn overgeleverd, figureert echter nergens een patriarch of bisschop van die naam. Er zijn er twee wier naam in klank in de buurt komt.

1. Constantinus I (aangetreden 2 september 675 en afgezet (of gestorven?) 9 augustus 677. Van hem wordt juist opgemerkt, dat hij onverschillig stond tegenover de ketterij van het monothelisme.

2. Constantinus II (aangetrden in augustus 753 en afgezet op 30 augustus 765. Van deze laatste is bekend, dat hij de ketterij van het iconoclasme toejuichte. Dan kan hij niet dezelfde zijn als onze Constantius, want daar wordt juist het tegendeel van verteld.

[000╗bk:Pargoire, J. 'L'╔glise Byzantine de 527 Ó 847' Paris, Gabalda, 1923]

Na Constantius' dood werd - nog altijd volgens de overlevering - zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Capri. Het werd bijgezet in de plaatselijke kerk, die ter ere van hem werd gebouwd. Relieken van hem bevonden zich ook in de naar hem genoemde kerken in de Zuid-Italiaanse steden Benevento en Massa Lubrensis, niet ver van Capri.


Bronnen
[100; 106; Dries van den Akker s.j./2000.04.13]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen