× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 930  Tuto van Regensburg

Info afb.

Tuto (ook Tugdo of Tutto) van Regensburg osb, Duitsland; abt & bisschop; † 930.

Feest 14 mei & 6 & † 10 oktober.

Hij was van Beierse afkomst en trad in bij de benedictijnen van de St-Emmeramabdij te Regensburg. Daar was hij abt, toen hij er koning Arnulf ontmoette. Deze probeerde vanuit Regensburg zijn rijk op te bouwen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Tuto daar vertrouwen in gehad. Dat valt af te leiden uit het feit, dat Arnulf een vinger in de pap had, toen in 894 Tuto tot bisschop van Regensburg werd benoemd. Weer een jaar later werd Arnulf door de vorsten van Bohemen aangewezen als hun koning. Dat maakte het voor Tuto mogelijk om de verkondiging van het evangelie in dat gebied krachtig te bevorderen.

In 896 werd Arnulf te Rome tot keizer gekroond. Als dank voor zijn hulp kreeg Tuto de beroemde 'Gouden Codex' (= 'Codex Aureus'). Drie jaar later stierf Arnulf. Tuto behoorde tot de kring van intieme vrienden die zich verantwoordelijk wisten voor de opvoeding van zijn jonge kinderen en de regering van zijn land. In 900 hadden Bohemen en Beieren ernstig te lijden onder de invallen der Hongaren. Tuto was een van de weinigen die het er na de jammerlijke nederlaag te Presburg in 907, levend van af wist te brengen.

In de jaren daarna werd er door allerlei pretendenten om de macht in Beieren gevochten. Een van hen, koning Konrad, kwam zelfs de Gouden Codex opeisen bij Tuto. Deze was woedend en legde het kostbare boek open en bloot op het altaar van St-Emmeram. Konrad waagde het niettemin het boek mee te nemen. Onmiddellijk werd hij geslagen door een ernstige ziekte, zodat hij het toch maar weer teruglegde. Na de dood van Konrad kwam de kleinzoon van keizer Arnulf, die ook Arnulf heette, op de troon. Hij zorgde voor rust en veiligheid. Het schijnt dat Tuto op zijn oude dag blind is geworden. Een van zijn levensbeschrijvers zegt te weten, dat hij daar geestelijk voordeel uit putte.

Tuto stierf in klooster Mondsee bij Salzburg op 10 oktober 930. Hij ligt begraven in de kloosterkerk van St-Emmeram te Regensburg.


Bronnen
[102» Tuton; 106; 340; 390/5p:519; 500; Dries van den Akker s.j./2000.05.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen