× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 638  Carthag van Lismore

Info afb.

Carthag (ook Cartach, Cárthach, Carthacus, Carthage, Carthagus, Cuda, Karracus, Mochuda of Mochuta) van Lismore (ook de Jongere, van Kerry of van Rathin), Ierland; abt & bisschop; † 638.

Feest 14 mei.

Hij moet halverwege de 6e eeuw geboren zijn in het Ierse graafschap Kerry. Als kleine jongen hoedde hij varkens, toen er eens een groepje monniken langs de plek kwam, waar hij toevallig met zijn beesten verbleef. Ze zongen psalmen. Het klonk zo mooi, dat hij zijn varkens achterliet en met hen meeliep tot aan het klooster te Thuaim. Hij zocht een plekje onder het raam, waar de monniken binnen hun psalmen zongen en was er niet meer weg te slaan.

Ongerust geworden door het feit, dat zijn varkenshoedertje niet thuis was gekomen, stuurde zijn baas er een paar knechten op uit om hem te zoeken. Ze vonden hem en brachten hem terug. Enthousiast vertelde hij wat hij had meegemaakt en hoe was meegesleept door het betoverende gezang. Zijn baas besefte, dat de jongen voor iets hogers geroepen was en stuurde hem naar de bisschop voor verder onderricht! Zo kwam hij in de leer bij zijn naamgenoot, de heilige Carthagus van Ossory († 540; feest 5 maart). Nadien behoorde ook Comgall van Bangor († 601; feest 10 mei) nog tot zijn leermeesters.

Rond 580 moet hij priester gewijd zijn. Zo'n tien jaar later stichtte hij het klooster te Raithin of Rathin (= het huidige Rahan of Rahen) in Westmeath, Midden-Ierland, en werd er zelf abt-bisschop. Hij schreef een kloosterregel in versvorm. Daarin stond o.a. dat persoonlijk bezit strikt verboden was. Monniken mochten zich zelfs niet bedienen van lastdieren. Desondanks, of misschien wel juist daardoor, groeide zijn gemeenschap uit tot minstens duizend monniken. Vlak voor zijn dood, waarschijnlijk in 635, werd hij met zijn gehele gemeenschap verdreven. Het schijnt, dat de omliggende kloosters jaloers waren geworden op de grote toeloop, die hij genoot. En of hij maar wilde verdwijnen om elders zijn godgewijd leven voort te zetten. Ze wisten zelfs de plaatselijke vorst achter hun plannen te krijgen.

Uit deze tijd is een verhaal bewaard gebleven, dat zeer wel op historische gronden kan berusten.

'Nadat Sint Mochuda uit klooster Rathen had moeten vluchten vanwege de vervolgingen van een plaatselijke koning, trok hij naar klooster Druym Cuylinn (= Drumcullen) in de provincie Leinster, het stamgebied van de grote Neillfamilie. Vervolgens ging hij naar Saighir aan de grote rivier Fuaran met het grote klooster, dat bisschop Kyaran († ca 560; feest 5 maart) daar had gesticht. Van daaruit reisde hij verder naar Ross Cre, de stad van Sint Kronan († ca 640; feest 28 april). Hier bracht hij de nacht door in de open lucht, hoewel hij door Sint Kronan was uitgenodigd, ja, die had zelfs een complete avondmaaltijd voor hem klaargemaakt. Mochuda weigerde echter naar hem toe te gaan en liet hem zeggen: "Nee, ik wil niet naar iemand toe, die de omgang met mensen versmaadt en zijn cel in de verlatenheid van een moeras heeft gebouwd. Laat hij maar de dieren van de wildernis te gast vragen!"

Toen Sint Kronan deze boodschap ter ore kwam, begaf hij zich naar Sint Mochuda, gaf gehoor aan zijn wens en liet zijn cel in het moeras achter.'

[160p:124]

Uiteindelijk vond Carthag met zijn volgelingen een nieuwe plek aan het Zwarte Water (= Black Water) in het zuiden van Ierland. Dit klooster groeide uit tot de bisschopsstad Lismore. Het bezat een beroemde kloosterschool.

Carthagus stierf op ongeveer 90-jarige leeftijd.

In 1903 werd zijn verering kerkelijk goedgekeurd.


Bronnen
[ 008» Cá rthach; 101; 102» Carthag; 106» Carthacus; 118p:56.80» Cartacus; 140/5p:90; 160p:124.230» Mochuda; 316p87» Mochuta; 390/5p:519; 500; Dries van den Akker s.j./2000.04.11]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen