× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† na 350  Theodorus van Tabennisi

Info afb.

Theodorus van Tabennisi (ook de Gewijde, de Heilige of Sanctificatus), Egypte; abt; † na 350.

Feest † 27 april & 14 & 16 (oosterse kerk) mei & 28 december (oosterse kerk).

Hij werd geboren rond 314 in het toenmalige Esneh (= het huidige Isna aan de Nijl); zijn ouders waren nog de heidense godsdienst toegedaan. Maar toen hij eenmaal in aanraking was gekomen met het christelijk geloof, verliet hij ze en ging zijn eigen weg. Zo kwam hij als 14-jarige jongen naar vader Pachomius de Grote († 347; feest 14 mei) in de woestijn om zich als leerling-monnik bij hem aan te sluiten. Hij zou diens opvolger worden.

Intussen had zijn moeder niet stilgezeten. Na lang zoeken kwam ze erachter waar haar zoon zat, zocht hem op en smeekte hem mee naar huis te gaan. Ze moest hem om zich heen hebben, anders ging ze dood. Maar Theodorus wist zo op haar in te praten, dat ze als kluizenares toetrad tot het zojuist door Pachomius gestichte naburige vrouwenklooster.

Tezamen met zijn leermeester stelde hij een regel op voor monniksgemeenschappen in de woestijn. Op een goed moment liet de bisschop van Panopolis aan Pachomius vragen om een klooster te komen bouwen, omdat de toeloop van nieuwe monniken niet te stuiten was. Deze belastte Theodorus ermee en gaf hem vervolgens de leiding van de nieuwe vestiging. Dat deed zijn leerling met zoveel kundigheid, dat hij na Pachomius' dood werd aangesteld aan het hoofd van alle door hem gestichte kloosters.

Net als zijn grote voorbeeld had ook hij een bijzondere band met de dieren. Sint Nilus († ca 430; feest 12 november) vertelt er een voorbeeld van.

'Op een dag hield Theodorus een heilige uiteenzetting voor de monniken. Plotseling kwamen er twee dikke slangen naar binnen gegleden, die zich rond zijn voeten begonnen te kronkelen en tenslotte al helemaal om zijn benen heen zaten. Zonder zich op te winden of zelfs maar zijn betoog te onderbreken pakte de heilige vader ze vast, boog ze in cirkels en hing ze om zijn nek alsof het halskettingen waren. Daar bleven ze tot hij uitgesproken was.'

Zo leidde hij een menigte monniken op de weg naar het eeuwig geluk. Hij stierf hoogbejaard in 368.


Bronnen
[AAS; Adr.19--/5p:102; Brg.1987p:46; Kib.1990/8kol:451; Lin.1999; Rgf.1991p:476; SHC.1985» 05.16; Dries van den Akker s.j./2000.04.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen