× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1e eeuw  Hermas Apostel

Info afb.

Hermas Apostel; † 1e eeuw.
Feest 9 mei
& 5 november.

De naam Hermas zorgt voor veel verwarring op de heiligenkalender. Het in 2001 gepubliceerde Martyrologium van het Vaticaan kent slecht 1 heilige van die naam: Hermas van wie Paulus melding maakt in zijn brief aan de Romeinen (16,14): ‘Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobus, Hermas en de broeders die bij hen zijn.’ Het is de hier genoemde Hermas die op deze dag door de Kerk wordt herdacht.
In de oosterse christen-kerken herdacht op 5 november, tezamen met Patrobus, Linus, Gaius en Filologus. Daar wordt hij beschreven als de bisschop van Filippopolis, Thracië (= het huidige Plovdiv in Bulgarije).

Maar in de eerste eeuw waren er meer leerlingen die de nam Hermas droegen:
1. Beroemd is de schrijver van het boekje ‘De Herder’. De kerkvader Origenes († 254) ging ervanuit dat hij dezelfde was als de Hermas die door Paulus wordt gegroet. Maar dat werd in diezelfde tijd door anderen tegengesproken. Dat maken we op uit een aantekening van Eusebius in diens Kerkgeschiedenis daterend uit de eerste helft van de 4e eeuw (III, IV.6): ‘Men zegt dat het boekje van de Herder afkomstig is van de door Paulus in zijn brief aan de Romeinen genoemde Hermas. Maar men moet weten dat dat door anderen weersproken wordt.
Het boekje ‘De Herder’ wordt gerekend tot de zogeheten apocalyptische literatuur (Openbaringen): het bevat visioenen en roept vooral op tot boetvaardigheid en bekering. De openbaringen komen tot Hermas door bemiddeling van twee hemelse figuren: 1. een oude vrouw, en 2. een engel in de gedaante van een herder. Aan deze laatste figuur dankt het boekje zijn titel. Het bestaat uit drie afdelingen: 1. Visioenen (‘visiones’: 5 in getal), 2. Geboden (‘mandata’: 12 in getal) en 3. Gelijkenissen (‘similitudines’: 10 in getal).
Tussen de bedrijven door vertelt deze Hermas het een en ander over zichzelf. Hij was afkomstig van slavenouders, maar werd een vrij man. Hij stichtte een gezin. Hij beschuldigt zichzelf ervan te weinig aandacht te hebben besteed aan de opvoeding van zijn zoons. Tot zijn verdriet vielen ze van hun geloof af gedurende de christenvervolgingen. Van zijn vrouw horen we dat ze te veel kletste en haar tong niet in bedwang kon houden. Hij ging in zaken en werd een rijk man. Hij bezat een landgoed langs de grote weg van Rome naar Cumae. Maar dat alles verloor hij weer. Waardoor hij des te meer de waarde van het geloof leerde kennen. Naar het schijnt was hij een priester die - zoals gezegd - vooral opriep tot boetvaardigheid en bekering.

2. Het oude Martyrologium kent nog een Hermas, martelaar te Rome met Serapion en Polyaenus: feest 18 augustus.

3. Een priester, martelaar in Myra met een aantal anderen.
    Feest 4 november. Ook in de oosterse kerken.

De oosterse christen-keren kennen nog:

4. Hermas van Filippi, Macedonië; bisschop; † 1e eeuw.
    Feest 8 april & 9 & 31 mei.

Op 8 april beschreven als degene die door Paulus wordt genoemd in zijn brief aan de Romeinen. Zou dus dezelfde zijn als de Hermas die wij beschreven onder nr.1. Of worden hier twee verschillende personen met elkaar geïdentificeerd?
Op 9 mei beschreven als de bisschop van Filippi én als de schrijver van ‘De Herder’.
Op 31 mei beschreven als de bisschop van Filippopolis én als de schrijver van ‘De Herder’.


Bronnen
[Adr.z.j.; Alt.1978p:55-58; Bdt.1925; Eus.0325; Gué.1880/5p:406; Hlw.1924; MeA.1958; Mty.2001; Mty.z.j.; Rge.1991; Quasten, Johannes: ‘Patrology. Vol. I: The Beginnings of Patristic Literature’ Utrecht/Antwerpen, 1966p:92-105; Dries van den Akker s.j./2018.05.02]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen