× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1933  John O’Sullivan

Info afb.

John O’Sullivan sj, Dublin, Ierland; religieus & pastor; † 1933.

Feest † 19 februari & 8 mei.

Hij werd geboren in Dublin op 8 mei 1861. Zijn vader, Sir Edward Sullivan, was protestant. Hij zou later de functie bekleden van Lord Chancelor van Ierland. Zijn moeder, Lady Bessie Josephine Sullivan was katholiek. John ontving op 15 juni het doopsel in de Protestantse kerk en werd opgevoed in de Protestantse traditie. De Sullivans kregen uiteindelijk vijf kinderen: de oudste was een meisje, Annie; de andere vier waren jongens: Edward, Robert, John en William. Het was een warm gezin met aandacht voor cultuur en studie.

John volgde in Dublin het Trinity College. In 1885 kreeg hij de gouden medaille voor de studie klassieken. Vervolgens begon hij aan een studie rechten. Kort daarop stierf zijn vader: nog in datzelfde jaar 1885. John vertrok naar Londen om daar zijn studies voort te zetten. Dankzij de royale erfenis die hij genoot, leidde hij het welvarende leven van een knappe jongeman die aanzien genoot vanwege zijn chique kleding en aantrekkelijke verschijning. Hij was een enthousiast fietser en maakte reizen door Europa. Zo bracht hij enige tijd door op de Athosberg in Griekenland waar hij bevriend raakte met enkele monniken. Hij schijnt er zelfs even over gedacht te hebben om daar in te treden.

Dat bracht hem ertoe katholiek te worden. In december 1896, werd hij officieel in de katholieke kerk opgenomen, 35 jaar oud. Dat gebeurde in de jezuďetenkerk van Farm Street, Londen.

Onder invloed van wat hij bij de monniken gezien had veranderde hij zijn levenswijze totaal. Thuis gekomen in Dublin ruimde hij zijn kamer uit tot een kale kloostercel. Alles wat overbodig was of rijkdom ademde, deed hij weg. Ook zijn modieuze kleding. Het eenvoudigste was amper goed genoeg. Later zei men van hem dat hij veranderd was van de best geklede jongeheer tot de slechts geklede geestelijke in Ierland.

In 1900 besloot hij in te treden bij de jezuďeten. Na twee jaar deed hij zijn eerste geloften. Het is gebruikelijk dat jezuďeten bij die gelegenheid een geloftekruis meekrijgen van de Orde. John had van thuis het kruisbeeldje van zijn moeder meegenomen. Hij kreeg toestemming om dat als zijn geloftekruis te beschouwen. Hij heeft het zijn hele leven bij zich gehouden. Het bevindt zich nu in de jezuďetenkerk in Dublin. Het wordt in verband gebracht met enkele wonderbare genezingen.

Zijn filosofiestudie deed hij aan het beroemde Stoneyhurst College. In 1904 verhuisde hij naar Dublin om daar zijn theologiestudie te doen. Op 28 juli 1907 ontving hij de priesterwijding, 46 jaar oud. Tegelijk met een andere beroemde Ierse jezuďet William Doyle; deze zou tien jaar later sneuvelen als legeraalmoezenier in de Eerste Wereldoorlog.

Hij werd toegevoegd aan de staf van het jezuďetencollege te Clongowes Wood. Daar zou hij de rest van zijn leven doorbrengen, met uitzondering van de jaren 1919-1924: toen was hij rector van het studiehuis van de jezuďeten in Dublin.

Pater John was een gedreven pastor. Soms kwam hij zelfs nauwelijks aan slapen toe. Bovendien legde hij zichzelf allerlei vormen van verstervingen op. Zo hard als hij was voor zichzelf, zo mild was hij in zijn pastorale contacten. Alles had hij voor zijn mensen over. Afstanden telden niet. Zo liep hij eens twintig kilometer heen en twintig kilometer terug om met een zieke een ogenblik te bidden. Velen deden een dringend beroep op zijn gebed. Als hij niet was te vinden bij armen of zieken of bij mensen die zijn hulp of goede raad zochten, dan deed hij wat ze hem vroegen: hij bad voor hen in de kapel. Hij stierf op 19 februari 1933.

Verering & Cultuur
Ook na zijn dood was hij de toevlucht van met name vele zieken. Soms met een wonderbaarlijke gebedsverhoring tot gevolg. Een kind genas van kinderverlamming, een chronisch zieke non werd volkomen gezond. Het beroemdste geval is dat van Delia Tanham, een vrouw uit de binnenstad van Dublin. Zij leed aan kanker en was door de dokters opgegeven. In de Paasnacht van 1955 deed zij een dringend beroep op de voorspraak van Pater John. Op Paasmorgen was zij volkomen genezen. De dokters stonden verbijsterd: er was geen spoor meer te vinden van de kanker die haar een dag tevoren nog met de dood bedreigde. Dit leidde uiteindelijk tot de zaligverklaring van Pater John op 13 mei 2017.

Die zaligverklaring had nog een bijzonder tintje: het was op zich al de eerste zaligverklaring die in Ierland plaats vond. Bovendien werd de plechtigheid geleid door katholieke en Anglicaanse geestelijken samen.


Bronnen
[Met dank aan Matthew Tumulty nsj;Dries van den Akker s.j./208.05.09]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen