× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 303  Acathius van Constantinopel en vele anderen

Info afb.

Acathius van Constantinopel, legeroverste en martelaar met de diaken Anthes, de priester Maximus en met Arestinus, Marinus, Tampus, Stercita, Rogata, Victuria, twee Florida's, Donata, Victor, Flavia, Johannes, Nina, Castus, Gajus, Furius, nog een Maximus, nog een Victor, Julia, Felix, Marcianus, Famosa, Honesta, Niger, Baptizius, Rusticus, Processus, Secunda, Militus, Felicia, Maxima, Dativa, Tunianus, Eutidius, secundola, Datica, Gundinus, Tertulus, Caelestinus, Faustinus, Generius, Barachus, Siddinius, nog een Nina, Tidus, Mittunus, Siricus, Rogatus, baccinus, Gadderus, Bereusus, nog een Donata, Spicus, nog een Rogatus, Saturnina, Gaudiosa, Vitalis, Cecilia, Januaria, Galla, Senerus, nog een Rogata, Matrona, Augustina, Saturninus, Rufus, nog een Victor, Faustinus, Cithinus, Zoderus, Antiquus, nog een Nina, Saturus en Nicoma; Ü 303.

Feest 8 mei.

Acathius diende als legeroverste in CappadociŽ (= het huidige Midden-Turkije). Het was de tribuun Firmus die hem bij de autoriteiten aangaf als christen. Het was indertijd ten strengste verboden tot de christenen te behoren. Aanvankelijk werd hij verhoord door de rechter Bibianus. Om hem klein te krijgen onderwierp de rechter hem aan de wreedste folteringen, maar Acathius wist niet van wijken: hij bleef trouw aan zijn God. Ten einde raad stuurde Bibianus hem door naar Flaccinus, die rechter was in de keizerstad Constantinopel. Deze veroordeelde hem ter dood door onthoofding. De anderen die tegelijk met hem genoemd worden, ondergingen met hem op allerlei manieren de marteldood.


Bronnen
[106; Dries van den Akker s.j./2002.02.19]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen