× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† ca 385  Britto van Trier

Britto (ook Britanius of Britonius) van Trier, Duitsland; 8e bisschop; † ca 385/6.

Feest 5 & 6 mei.

Sint Britto was Sint Bonosus opgevolgd. Naar men aanneemt nam hij in 374 deel aan de bisschoppensynode van Valence in de Dauphiné. Dat Trier op dat moment als derde stad van het westen werd beschouwd, blijkt uit een brief van de Romeinse bisschoppensynode van 382; daar prijkt Britto's handtekening als derde na paus Damasus en collega Ambrosius van Milaan. Had die brief betrekking op de verwikkelingen rond Priscillianus? Die veronderstelling ligt voor de hand, maar zekerheid hebben we niet.

Voor het overige vernemen we weinig van hem. Dat is opvallend, omdat de perikelen rond Priscillianus in zijn tijd hun hoogtepunt bereikten. Wel treffen we ergens de algemene zinsnede aan dat hij ketters bestreed, maar 'weigerde hen ter bestraffing uit te leveren aan de staat'. Dat zou kunnen betekenen dat hij in de kwestie rond Priscillianus aan de kant stond van gematigde collega's als Martinus en Ambrosius. Maar of hij dan ook als bisschop van de keizerstad Trier evenzeer zijn best heeft gedaan om diens terechtstelling te voorkomen...? In Sulpicius' Severus' verslag van de gebeurtenissen horen we alleen maar van ene Theognitus; over Britto geen woord. Was hij intussen al gestorven? Die veronderstelling ligt voor de hand, daar Martinus werd gedwongen om in gemeenschap met de door hem verafschuwde hofkliek onder de bisschoppen Felix tot nieuwe bisschop van Trier te wijden. Toch blijft het merkwaardig dat Sulpicius Severus in het geheel geen melding van hem maakt.

Britto's relieken rusten in de St-Paulinuskerk.


Bronnen
[Bri.1953; BuF.1854/3p:59; HiH.1987p:60; Lin.1999; S&S.1989; Sü t.1941p:82; Dries van den Akker s.j./2005.03.18]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen