× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† eind 1e eeuw  Martelaren van Corfu

Info afb.

Martelaren van Corfu (ook van Cercyra of van Kerkkyra, of ook De Zeven Roverheiligen), Griekenland; † eind 1e eeuw.

Feest 29 april.

Zij leidden inderdaad het leven van bandieten; daarom zaten ze in de gevangenis op het moment dat ook Jason en Sosipater daarin terecht kwamen, omdat zij Christus verkondigden.Jason was een leerling van het eerste uur. Hij wordt genoemd in het boek 'Handelingen der Apostelen' (17,05); volgens andere, minder betrouwbare bronnen zou het hier gaan om Mnason, over wie sprake is in Handelingen 21,16. Hoe dan ook, de twee verkondigden Christus natuurlijk ook in de gevangenis, met als gevolg dat de zeven daar aanwezige rovers zich tot Christus bekeerden. De namen van deze zeven bekeerlingen zouden luiden: Saturninus, Inischolus, Faustianus, Januarius, Massalius, Eufrasius en Mammius (of Mannonius). Volgens de overlevering zijn zij als martelaar om het leven gekomen tegen het eind van de eerste of aan het begin van de 2e eeuw.

Rondom de namen en de personen van dit gebeuren hebben zich allerlei legenden gevormd. Nu blijkt Cercyra niet meer een plaatsnaam,maar een prinses te zijn geworden.
De twee apostelen werden intussen gefolterd. Dat zag Cercyra, de prinses, vanuit haar raam, en wilde bij die christenen horen. Uit woede sloot haar vader haar op in een toren en stak die in brand. De toren brandde tot op de grond toe af, mij zij kwam er levend uit te voorschijn. Dat bracht velen ertoe om zich tot Christus te bekeren. De koning beval dat zijn dochter aan een boom moest worden vastgebonden en met pijlen doorboord. De nieuwe gelovigen ontvluchtten hun furieuze koning in een bootje naar een naburig eiland. Toen hij ze achternaging werd hij met zijn boot verzwolgen door de zee. Zijn opvolger was de christenen welgezind. Tot op hoge leeftijd bleven de twee apostelen op het eiland om er de kerk van Christus te verstevigen: † 1e eeuw. Martelaren onder hun bekeerlingen waren nog: Zeno, Eusebius, Neon en Vitalis of Vitalius.


Bronnen
[Memonos; 101» Corfu; 102» Corfou; 106; 107; 252]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen