× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca 865  Paschasius Radbertus

Info afb.

Paschasius Radbertus osb, Corbie, Frankrijk; abt; Ü ca 865.

Feest 26 april.

Hij moet rond 790 geboren in de streek rond Soissons. Hij trad in bij de benedictijnen van Corbie onder de grote abt Adelhard. Na zijn diakenwijding was hij lange tijd novicenmeester en leider van de kloosterschool, zowel in Corbie, Noord-Frankrijk, als in de nevenvestiging, Corvey aan de Weser, die naar het moederklooster was genoemd. In 844 werd hij tot abt gekoezen. Omdat hij zich onwaardig achtte trad hij vijf jaar later alweer af. Als schrijver van theologische verhandelingen heeft hij een beroemd geschrift over de eucharistie op zijn naam staan 'Het Lichaam en Bloed van Onze Heer.


Paschasius Radbertus St, ca 790 bij Soissons - ca 865 Corbie
Ook Radbertus van Corbie genoemd; Paschaas (Ned.), Paschase (Fr.), Pascasio (Sp.)
Feest 26 april
Benedictijnermonnik onder St Adalardus van Corbie en novicenmeester in Oud Corbie en Nieuw Corbie (Corvey), dat hij samen met Za. Wala stichtte. In 831 schreef hij op verzoek van abt Warinus van Corvey zijn De corpore et sanguine Domini (Over het lichaam en bloed des Heren) waarin hij de identiteit verdedigde van de historische en de eucharistische Christus, tegenstand ondervond van Rabanus Maurus en in het middelpunt kwam te staan van de 9de-eeuwse avondmaalsstrijd. In 844 werd hijzelf abt van Corvey. Hij was een groot geleerde, trok zich in 849 terug als abt en hield zich in het klooster St-Riquier (bisdom Amiens) verder alleen met studie bezig. Hij schreef een commentaar op het evangelie van Matteus, een geschiedenis van Corbie en een Vita van Adalardus en van Wala. Relieken verheven in 1058.


Bronnen
[101a;102;143]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen