× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 994  Gerard van Toul

Info afb.

Gerardus van Toul, Frankrijk; bisschop; 994.

Feest: 23 april & 30 oktober.

Geboren in 935 te Keulen; zag als klein jongetje hoe zijn moeder door de bliksem getroffen werd; koos voor een boetvaardig leven; bezocht de domschool en werd op voorstel van zijn broer, bisschop Bruno I van Keulen door Otto de Grote in 963 tot bisschop van Toul, Frankrijk, benoemd; herbouwde de kathedraal, stichtte het klooster van St-Gengoul, een hospitaal en een aantal scholen waar hij geleerden Griekenland en Ierland liet lesgeven. Toen zijn diocees in 981 en 985 door pest en hongersnood getroffen werd, gaf hij al zijn geld en aandacht aan de zorg voor de armen. Bijgezet in de Stefanuskathedraal van Toul; in 1050 heilig verklaard door Paus Leo IX ( 1054), die hem eerder was opgevolgd als bisschop van Toul.


Bronnen
[101; 101a; 102; 103 Gerhard; 105 Gerard; 106; 108 Gerhard; 111a Gerhard; 132/1p:113; 143 G rard; 149/2p:115; 154 Gerard; 180p:78 Gerhard; 340 Gerhard]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen