× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1927  Domingo a Santo Sacramento ( Iturrate Zubéro )

Info afb.

Domingo a Santo Sacramento (geboren Iturrate Zubéro), Belmonte, Spanje; kloosterling; † 1927.

Feest 7 april.

Hij werd op 11 mei 1901 geboren in de Spaans-Baskische plaats Dina als zoon van Simon Iturrate en Maria Zubero. Over hem valt oppervlakkig gezien niet veel te vertellen. Als kind al had hij het verlangen te kennen gegeven priester te willen worden. Op 16-jarige leeftijd trad hij in bij de trinitariërs van Bien Aparecida in het bisdom Santander. Een jaar later legde hij zijn geloften af: 14 september 1918. Van 1919 tot 1926 studeerde hij filosofie en theologie hij theologie aan de Gregoriana te Rome. Op 9 augustus 1925 ontving hij de priesterwijding. Korte tijd later werd hij ziek. Hij stierf op 7 april 1927 in Belmonte, Cuenca. Op 30 okotber 1983 werd hij door paus Johannes Paulus II († 2005) zalig verklaard.

Degenen die hem meegemaakt hebben, zijn het erover eens dat hij een heilig man was. Hij leidde een serieus religieus leven en was een inspirerend voorbeeld voor zijn omgeving. Bij zijn zaligverklaring zei de paus:
“Het korte leven van de amper 26-jarige trinitariër Domingo Iturrate Zubero bevat een rijke boodschap. Deze laat zich het beste samenvatten met de woorden dat hij gedurig streefde naar authentieke heiligheid. Opvallend aan hem was dat hij trouw Gods wil wenste volbrengen, en dat hij alleen maar het hoogste wilde bereiken. Dat geldt met name voor zijn laatste levensjaar. Hij leefde van de spiritualiteit van de trinitariërs: dat hield in dat hij een bijzonder devotie had voor de heilige Drie-eenheid, voor het Heilig Sacrament van de Eucharistie en voor Maria.”


Bronnen
[Hb1.1991p:156; Lin.19991; Dries van den Akker s.j./2008.04.15]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen