× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1595  Henry Walpole en Alexander Rawlins

Info afb.

Henry Walpole sj, York, Engeland; martelaar van fanatieke anglicanen met de wereldheer Alexander Rawlins; Ü 1595.

Feest 7 april & 1 december (tezamen met alle jezuÔetenmartelaren van Engeland)

Nadat Alexander als landverrader en handlanger van de paus terecht was gesteld, toonden de beulen aan Henry zijn gevierendeeld lichaam; ze boden hem alsnog de gelegenheid van godsdienst te veranderen. Henry weigerde, werd opgehangen en gevierendeeld.

In zijn Acta van de Bataafse Missie der JezuÔeten vertelt pater Norbertus Aerts bij het jaar 1593, hoe pater Duijst vanuit Delft in de provincie Zeeland katholieke missie bedreef.† Als de naam Vlissingen valt, komt hij te spreken over de Engelse jezuÔet Henry Walpole die daar juist gevangen zat. Vermoedelijk beschikte hij over een zogeheten necrologie. Het was ook in de jezuÔetenorde van de 17e eeuw gebruikelijk wereldwijd overlijdensberichtjes te sturen van bijzondere medebroeders.

ĎIn dat jaar, 1593, zat Henry Walpole, de toekomstige martelaar, gevangen in Vlissingen. Dat mag dan geen enkele vrucht† hebben gedragen, het had zeker uitstraling. Hij werd in Engeland geboren en opgevoed in de kunsten van het gegoede leven en de schone letteren. In de omgang was hij een vrolijk man en begiftigd met een uitzonderlijk verstand. Hij trad in de SociŽteit in 1584.† Op verschillende plaatsen van de christelijke wereld ontving hij te midden van medebroeders zijn religieuze vorming.

Vervolgens trad hij uit de schaduw van de opleiding in het licht van de actieve pastoraal door onder de mensen de katholieke zaak te bevorderen. Al zijn krachten gaf hij onvermoeibaar voor de zaak Gods. Hij doorstond daarbij intussen allerlei ontberingen. Maar in het jaar 1593 werd hij veroordeeld en naar de gevangenis van Vlissingen gesleept. Daar sloot men hem op [125] in een smerige, afzichtelijk stinkende cel. Hij verdroeg de smerige plek, de pijnlijke boeien, het schamele voedsel en de brute behandeling omwille van Christus uitzonderlijk dapper en standvastig. Want de vijanden van het katholiek geloof waren zo op de jezuÔet gebeten dat ze zijn gevangenschap, boeien, eten en verzorging tot minder dan het allerelementairste terugbrachten. Klaarblijkelijk had God besloten om hem bij de Bataven alvast een eerste voorproefje te geven van de veel grotere ellende die hem later bij de Anglicanen te wachten zou staan.

Want amper ontsnapt aan de Vlissingse gevangenis verkreeg hij van zijn oversten op zijn eigen nederig aandringen de Anglicaanse Missie. Hij had Engeland nog niet bereikt of zonder dat hij enige noemenswaardige inspanning had verricht werd hij door God al weggeroepen uit het strijdperk. Men wierp hem in de gevangenis en tot veertien maal werd hij naar een verhoor gesleept. Daarbij kreeg hij de wreedste verminkingen en martelingen te verduren. Wij zijn toch al heel wat gewend, maar dit was zelfs voor ons ongehoord. Tenslotte beŽindigde hij zijn leven als een edel martelaar.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2015.04.29]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen