× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† na 1000  Christianus van Douai

Christianus van Douai, Frankrijk; priester & weldoener; † na 1000(?).

Feest 7 april.

Over hem is eigenlijk niets bekend.

Een plaatselijke traditie weet te vermelden dat hij in zijn jonge jaren opviel door zijn vrijgevigheid jegens de armen. Als zijn voorraden dreigden op te raken, werden ze soms vanzelf aangevuld. Er zijn er zelfs die beweren dat zijn vader bakker was, en dat hij vaak eigenhandig de broden bakte die hij aan de armen wilde uitdelen. Later werd hij priester gewijd, waarbij hij zijn oude menslievende levenswijze onverminderd voortzette.

Verering & Cultuur
Volgens de overlevering werd hij na zijn dood bijgezet in de plaatselijke St.-Albinuskerk: zijn lichaam in een vergulde reliekschrijn en zijn hoofd in een aparte bronzen schrijn. Beide heilige voorwerpen werden jaarlijks in een processie rondgedragen op zondag vóór Sint-Jan-de-Doper.
Er werd een broederschap opgericht, waarvan hij beschermheilige was. De leden vierden hun jaarlijkse plechtigheden op tweede paasdag.
Dit alles is weggevaagd in 1793 tijdens de woelingen van de Franse Revolutie.
Na de Franse Revolutie werd zijn devotie door een klein groepje gelovigen opgepakt. Daartoe kwamen ze elk jaar op tweede pinksterdag bijeen in de St.-Jacobuskerk.
In 1800 toonde men nog het huis dat gebouwd was op de plaats van de vroegere woning van Sint Christianus: het stond op de hoek van de Rue des Poitiers en de Rue de St-Benoît (of de Rue des Bénédictins Anglais). Niet ver daarvandaan bevond zich de Bron van St-Chrétien. Koortslijders en zieken kwamen er hun lijfgoed wassen en riepen daarbij de voorspraak van de heilige in in de hoop er genezing te vinden. Volgens de overtuiging van de gelovigen zijn er meermalen wonderbare genezingen gebeurd.

Patronaten
Zijn voorspraak wordt vooral ingeroepen bij koorts en om verlossing voor vrouwen die moeten bevallen.


Bronnen
[101a; 102; 106; 127»Chrétien; 340»Christian; 390»Chrétien; 394p:70; Dries van den Akker s.j./2010.04.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen