× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 861  Prudentius van Troyes

Prudentius (ook Prudence, oorspronkelijk Galindo) van Troyes, Frankrijk; bisschop; † 861.

Feest 6 april & 6 mei (Troyes).

Hij was afkomstig uit Spanje. Uit angst voor de Saracenen had hij zijn naam Galindo veranderd in Prudentius en was naar Gallië gevlucht. Daar had hij de bescherming gezocht van Karel de Grote († 814; feest 28 januari) en Lodewijk de Vrome († 840); bij de laatste was hij zelfs hofkapelaan geweest, alvorens door diens zoon, Karel de Kale († 877), benoemd te worden tot bisschop van Troyes.

Hij ijverde voor een juiste uitleg van de leer en bestreed allerlei ketterse ideeën. Zo nam hij tezamen met grootheden als Hincmar van Reims († 882; feest 21 december) en Wenilo van Sens deel aan de concilies van Tours of Parijs in 849, Soissons in 853 en Tusey in 861.

Naast dit alles was hij een bezield pastor die bij collega's en gewone gelovigen in hoog aanzien stond.


Bronnen
[102; 106; 122; 140/4p:35; 143; 365p:24; 390/4p:256; Dries van den Akker s.j./2001.03.18]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen