× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1744  Crescentia Höss

Info afb.

Crescentia (ook Crescence of Kreszentia; gedoopt Anna) Höss ofm.ter; Kaufbeuren, Duitsland; † 1744.

Feest 5 & 6 april.

Anna Höss werd op 20 oktober 1682 als dochter van een arm wolweversgezin te Kaufbeuren in het Zuid-Duitse Beieren geboren. Zij wilde het liefst intreden bij de tertiaressen van Sint Franciscus. Maar omdat zij geen bruidschat kon meenemen, werd zij geweigerd. Pas nadat de plaatselijke burgemeester - nota bene een protestant! - hoogstpersoonlijk voor haar in de bres was gesprongen, werd zij toegelaten.

Maar daarmee begon de narigheid pas goed, want haar medezusters met moeder-overste voorop deden niets anders dan haar op alle mogelijke manieren pesten met het feit dat ze er op grond van haar sociale herkomst eigenlijk niet bijhoorde. Zo werd het kloosterleven waarnaar zij zozeer had verlangd, tot een soort martelaarschap. Zo zwak als zij was, doorstond zij toch alle vormen van zwaar lichamelijk werk. Zodat sommigen van haar medezusters haar zelfs begonnen te beschouwen als een heks en maakten vlug een kruisteken als zij langs kwam. Maar uiteindelijk begonnen er ook een paar oog te krijgen voor haar geduld en haar vermogen om lijden om te zetten in liefde. Dat drong tenslotte ook door tot de leiding van de Congregatie. Moeder overste werd afgezet, de pesterijen hielden op en Crescentia ontving de gasten aan de poort. Na enige tijd werd ze zelfs benoemd tot novicenmeesteres. Vijfentwintig jaar bekleedde zij dit belangrijke ambt; toen werd zij zelf overste: 1741. Ze stierf in 1744. Op 7 oktober 1900 werd zij zalig verklaard.


Bronnen
[102» Crescence-Hoess; 103; 105; 106; 107; Kreszentia; 111a; 112; 122» Kreszentia; 180p:103; 246]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen