× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1683  Paulus Fiweiski

Paulus Fiweiski (ook de Beklagenswaardige of de Rus), Constantinopel, Turkije; nieuw-martelaar; Ü 1683.

Feest 3 april.

Zoals zijn naam aangeeft was Paulus van Russische afkomst. Op jeugdige leeftijd was hij door de Tataren gevangen genomen en als slaaf aan Turken verkocht.

De ene traditie meent, dat hij door christenen uit hun handen werd gered en daarom uit dankbaarheid christen is geworden. Maar dat verklaart niet, waarom hij in het vervolg toch het bestaan van een slaaf blijkt te lijden. We mogen dus aannemen, dat hij van huis uit christen was.

Na allerhande omzwervingen belandde hij uiteindelijk in Constantinopel. Daar trouwde hij met een lotgenote.

Hij leed aan vallende ziekte. Toen hij eens van een aanval bijkwam, probeerden de Moslims uit zijn omgeving hem over te halen om Christus af te zweren en zich tot Allah te bekeren. Hij zou zelfs al 'ja' geknikt hebben. Eenmaal weer bij zijn positieven zag hij zich omringd door moslims die erop aandrongen, dat hij zich nu ook zou laten besnijden. Maar zijn vrouw bracht hem onder ogen wat de consequenties zouden zijn: hij zou niet meer tot Christus behoren, ja zelfs een vijand van Christus worden. Zo kwam hij op zijn besluit terug. Zijn omgeving beschouwde hem als een ongehoorzame slaaf, die een opdracht weigert uit te voeren; hij kreeg de stra, die daarbij hoorde: een afranseling met de zweep.

Op Goede Vrijdag van het jaar 1683 stierf hij de marteldood. De berichten daarover zijn niet eensluidend. Volgens de een werd hij onthoofd. Anderen menen, dat hij midden op de renbaan werd gekruisigd.


Bronnen
[107/8kol:148; 139/2; 140; 141; Dries van den Akker s.j./1999.07.07]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen