× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1601  Robert Middleton met Thurstan Hunt

Robert Middleton sj, Lancaster, Engeland; martelaar met Thurstan Hunt sj onder fanatieke anglicanen; Ü 1601.

Feest 3 april & 4 mei (met de Martelaren van Engeland).

Hij was afkomstig uit York. Hoewel zijn familietijdens de anglicaanse omwenteling onder Hendrik VIII klaarblijkelijk katholiek was gebleven, neigde hijzelf toch meer naar de Anglicaanse richting. Zelf zei hij later, dat hij door veel te lezen en door zijn geweten tot betere gedachten was gekomen.

Er is wel verondersteld, dat de marteldood van Margert Clitherow in York op 25 maart 1586 heeft bijgedragen tot zijn terugkeer naar de katholieke kerk. Margaret heette immers van zichzelf Middleton; wellicht was zij familie van Robert. Met heldenmoed en gevaar voor eigen leven had zij katholieke priesters helpen onderduiken. Zij was betrapt, ter dood veroordeeld en geŽxecuteerd. Op dat moment was zij 30 jaar oud geweest.

Hoe dan ook, toen Robert halverwege de twintig was, stak hij over naar het vasteland om op het Engels college te Reims voor priester te studeren. Drie jaar later vertrok hij naar Rome om daar op het Engels college zijn studies te voltooien. Hij kwam aan op 14 april 1597. In het voorjaar van 1598 werd hij priester gewijd. Op 20 april van datzelfde jaar aanvaardde hij de terugtocht naar zijn vaderland. Hij stak het Kanaal over op een Hollands schip en kwam als clandestien priester Engeland binnen. Ongemerkt bereikte hij Lancaster. Daar oefende hij ondergronds twee jaar lang de zielzorg uit.

In de loop van 1599 schreef Robert een brief aan de provinciale overste van de jezuÔeten in Engeland, Pater Henry Garnet, waarin hij verzocht om toegelaten te worden tot de jezuÔetenorde. Deze stuurde zijn verzoek door naar de algemene overste van de jezuÔeten ('Pater Generaal') in Rome.

Waarschijnlijk heeft het bericht met de officiŽle toestemming hem nooit bereikt.

Immers op 30 september van het jaar 1600 reed hij te paard van Preston naar Fylde. Onderweg werd hij aangehouden door gerechtsdienaar Sir Richard Houghton. Terwijl men hem geboeid wegvoerde, probeerden vier mannen hem te bevrijden. Maar hun pogong mislukte. Een van de vier werd op zijn beurt gevangen genomen: pater Thurstan Hurt. De beide priesters werden gevangen gezet in Lancaster Castle. Uit hun ondervraging bleek dat hun niets anders ten laste kon werden gelegd, dan het feit, dat zij als katholiek priester actief waren. Op de vraag, hoe zij aankeken tegen het gezag van koningin Elsabeth, antwoordde pater Middleton in alle vrijmoedigheid, dat hij haar erkende in zaken van materiŽle en politieke aard (dus niet in kerkelijke en geestelijke zaken!), en dat hij elke dag tot God bad, dat Hij haar ooit katholiek zou maken.

In het najaar werden de beide gevangenen op last van de Privy Council (een soort Hooggerechtshof) overgebracht naar een gevangenis in Londen. Het was in deze tijd, dat vanuit Rome de toestemming kwam om Robert toe te laten tot de jezuÔetenorde. Het is waarschijnlijk nooit tot hem doorgedrongen. In maart 1601 werden de beide gevangenen weer overgebracht naar Lancaster, opnieuw ondervraagd en tenslotte ter dood veroordeeld op beschuldiging van hoogverraad: in zaken van geloof erkenden zij niet de koningin als hoogste gezag, maar de paus, een buitenlandse mogendheid.

Het doodvonnis werd ten uitvoer gebracht op 3 april 1601. Pater Hunt werd als eerste opgehangen. Toen het de beurt was van Pater Middleton, brak het touw, voordat de dood was ingetreden. Voor alle zekerheid hebben de beulen hem toen ook maar onthoofd.


Bronnen
[121p:87; 500; Dries van den Akker s.j./1999.07.02]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen