× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1400  Florens Radewijnsz

Florens (ook Florentius) Radewijnsz, Deventer, Nederland; priester & naaste medewerker Geert Groote; Ü 1400.

Feest 24 maart.

Hij werd rond 1350 geboren in Leerdam, gelegen aan de rivier de Linge in de huidige provincie Zuid-Holland. In 1378 behaalde hij zijn magisterstitel in de theologie aan de universiteit van Praag. Op voordracht van Geert Groote (Ü 1384; feest 20 augustus) ontving hij de priesterwijding. Hij werd kanunnik aan de St.-Pieterskerk te Utrecht. Getroffen door de prediking van Geert Groote deed hij afstand van zijn eervolle kerkelijke ambt en werd vicaris in Deventer, zodat hij dicht bij zijn geestelijk leidsman kon zijn. In 1380 stonden zij met z'n tweeŽn aan de basis van de 'Broeders van het Gemene Leven' en de Moderne Devotie.

Na Geert Groote's dood in 1384 bleef de Broederschap in diens huis wonen, dat vanaf 1391 het Heer-Florenshuis werd genoemd. Hij was het ook die de broederschap organiseerde en definitief gestalte gaf. Dat deed hij met name door haar een dagorde te geven in de vorm van een kanunnikenregel en door de stichting van de Congregatie van Windesheim, 1387.
Hij schreef enige vrome werkjes, waaronder zijn 'Dicta' en zijn 'Tractatulus devotus'; zij ademen de sfeer van de later door Thomas ŗ Kempis geschreven 'Navolging van Christus'.
Hij staat te boek als 'eerbiedwaardig'.


Bronnen
[000; 340p:124; Kath.Enc.; LThK/8kol:964ĽRadewijns; Dries van den Akker s.j./2000.06.12]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen