× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† na 325  Agapitus van Synnada

Agapitus (ook Agapetos) van Synnada, FrygiŽ, Klein-AziŽ; bisschop; Ü (eind 3e eeuw) of na 325.

Feest 18 februari (oosterse kerk tezamen met de martelaren Victorinus, Agrippas, Dorotheus & Theodoulus.) & 24 maart.

Wellicht is hier sprake van twee verschillende bisschoppen, die dezelfde naam dragen. Weliswaar komt hun verhaal enigszins overeen, maar de tijdsaanduiding voor elk van beide niet, evenmin als de dag waarop ze gevierd worden.

In de westerse kerk wordt er een Agapitus gevierd op 24 maart. Van hem wordt in oude boeken verteld, dat hij bisschop was van de Frygische stad Synnada. Hij deed van zich spreken door de vele wondertekenen die hij verrichtte. Toen keizer Maximianus (285-305) hem tijdens de christenvervolgingen zocht te doden, nam hij de vlucht. In zijn schuilplaats is hij tenslotte in vrede gestorven.

In de oosterse kerk wordt op 18 februari een Agapitus herdacht, die eveneens te boek staat als bisschop van Synnada in FrygiŽ. Hij was afkomstig uit een christenfamilie in CappadociŽ. Reeds op jonge leeftijd trok hij zich terug als monnik in een kluizenaarsgemeenschap dichtbij de Frygische stad Synnada. Maar toen hij eenmaal de dienstplichtige leeftijd had bereikt, werd hij opgeroepen om als soldaat te dienen in het leger van keizer Licinius (311-323).

Omdat deze keizer de christenen vervolgde, was hij getuige van de marteldood van Victorinus, Agrippas, Dorotheus en Theodoulus. Hij gaf te kennen, dat hij net als de martelaren christen was. Hij liep ernstige verwondingen op, maar bezweek er niet aan.

Toen keizer Licinius in 323 overleed, kwam Constantijn aan de macht. Agapitus werd ontslagen van verdere dienstplicht en mocht naar zijn monniksgemeenschap terugkeren. De bisschop van Synnada wijdde hem priester met de bedoeling dat hij hem uiteindelijk zou opvolgen.

Agapitus had al geruime tijd de gave van genezingen ontvangen. Ook als bisschop wist hij vele mensen en zelfs dieren van hun kwalen te verlossen. Na een welbesteed leven is hij tenslotte in vrede gestorven.


Bronnen
[100Ľ 03.24; 106; 140/2p:126Ľ 02.18; 141Ľ 02.18; Dries van den Akker s.j./2000.03.22]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen