× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 65  Afrodisius van Béziers met Caralippus, Agabus en Eusebius

Info afb.

Afrodisius van Béziers, Frankrijk; bisschop & martelaar met Caralippus; Agabus en Eusebius; 1e of 3e eeuw (†65?)

Feest 22 maart & 28 april.

Zijn verhaal berust louter op legende. Volgens de overlevering was hij afkomstig uit Egypte. Hij zou de heilige familie nog onderdak hebben verleend, toen ze daar op de vlucht was. Toen hij dertig jaar later hoorde over Jezus reisde hij naar Palestina en sloot zich aan bij de leerlingen. Na Jezus’ opstanding uit de dood zou hij Petrus op al zijn reizen zijn gevolgd tot in Rome aan toe.

Ook Paulus arriveerde in de hoofdstad. Tijdens een apostelvergadering werd besloten dat Petrus zijn stoel in die stad zou vestigen en er zou blijven, terwijl Paulus naar Spanje zou afreizen om er het evangelie te verkondigen.

Er is inderdaad een overlevering die meent te weten dat Paulus via Rome naar Spanje is gereisd. Zelf meldt hij in zijn Brief aan de Romeinen (15,23-24) dat hij dat van plan was, maar het is niet duidelijk - historisch gesproken - of het er ooit van gekomen is. Echter ook in Rome houdt men vast aan die overlevering.

Afrodisius werd aan de Apostel toegewezen. Hij vergezelde hem op al zijn reizen tezamen met de voormalige proconsul Sergius-Paulus die door toedoen van Paulus reeds op het eiland Cyprus tot Jezus’ leerlingen was toegetreden (Handelingen 13,07). Uiteindelijk belandde het gezelschap in Béziers. Daar ontving Afrodisius de bisschopswijding uit handen van een van de twee Paulussen. Hij begon onmiddellijk met zijn bekeringsarbeid en werd daarbij geholpen door Caralippus, Agabus en Eusebius. Op een dag echter werd hij daarbij overvallen door een troep heidenen uit de buurt. Zij sloegen hem het hoofd; ook de drie gezellen werden gedood.

Verering & Cultuur
Naar verluidt zou Afrodisius zijn afgeslagen hoofd hebben opgepakt; hij droeg het door de stadspoort naar buiten tot de plek waar later een kapel zou worden gebouwd ter ere van Sint Petrus. Thans bevinden zijn relieken zich in de Sint-Afrodisiusbasiliek.

Afgebeeld
In vroeger eeuwen werd Afrodisius afgebeeld met een kameel, als verwijzing naar zijn land van herkomst. Tot in de 18e eeuw kenden de inwoners van Béziers het gebruik om op Hemelvaartsdag een houten kameel op wieltjes door de stad te laten rijden.
Afrodisius wordt in ere gehouden als de eerste bisschop van Béziers. Hij staat dan ook te boek als patroonheilige van de stad. Op de Place Saint-Cyr herinnert een plaquette aan zijn marteldood. Als zijn persoon historisch is, moeten we hem waarschijnlijk veeleer zoeken halverwege de 3e eeuw.


Bronnen
[Bdt.1925; Gué.1880/4p:591; Gué.1880/5p:61; Mül.1860; Dries van den Akker s.j./2017.08.29]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen