× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† eind 1e eeuw  Beryllus van Catania

Info afb.

Beryllus (ook Birillus) van Catania, SiciliŽ, ItaliŽ; eerste bisschop; Ü eind 1e eeuw(?).

Feest 21 maart.

Volgens de overlevering was hij afkomstig uit de Syrische stad AntiochiŽ. Daar had hij de apostel Petrus leren kennen, toen deze er nog aan het hoofd stond van de pas gestichte christengemeente. Beryllus was door de apostel tot het geloof in Christus gebracht en tot bisschop gewijd. Vervolgens had hij zijn leerling naar SiciliŽ gezonden om daar onder de heidenen het christendom te brengen.

Volgens oude overleveringen wist hij er velen tot Christus te bekeren. Dat deed hij onder andere door een bron waar bitter en ondrinkbaar water uitkwam, met een gebed zoet te maken. Vele heidenen die erbij aanwezig waren zouden op dat moment overgegaan zijn tot het geloof in Christus.

Het is zeer wel mogelijk dat dit wonder teruggaat op een historische gebeurtenis. Toch heeft het vooral een symbolische betekenis. De waterbron verwijst natuurlijk ook naar de godsdienst waarvan de mensen leven. Welnu, leefden de heidenen aanvankelijk van het bittere water van de heidense godsdienst, door toedoen van Sint Beryllus konden zij voortaan genieten an het zoete en drinkbare, levende water van Christus.

Na een arbeidzaam leven moet hij uiteindelijk op zeer hoge leeftijd gestorven zijn.

Verering & Cultuur

In later tijden is zijn verering volkomen overvleugeld door die van de martelares Sint Agatha (Ü a 250; feest 5 februari). Toch zou er nog zeer lange tijd naast de Sint-Agatha- ook een Sint-Berylluskerk op het eiland SiciliŽ in ere zijn gehouden.


Bronnen
[AAS.18--Ľ 03.21; Guť .1880/3p:562; MŁ l.1860; Dries van den Akker s.j./2005.02.09]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen