× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 638  Sofronios van Jeruzalem

Info afb.

Sofronius van Jeruzalem (ook 'de Sofist'), Palesrtina; patriarch; Ü 638.

Feest 11 maart.
Hij moet rond 560 in Damascus geboren zijn. Waarschijnlijk begon hij zijn loopbaan als docent in de retorica (welsprekendheid). Hij trad toe tot een nieuwe monniksgemeenschap ('laura') in Palestina, vermoedelijk rond 580. Hij vergezelde zijn oudere vriend, Johannes Moschus (Ü ca 620), op diens reizen langs allerlei monnikenvestigingen in het Midden-Oosten. Dat resulteerde in een verslag 'De Geestelijke Weide'. We mogen aannemen dat uit die tijd zijn vriendschap stamt met Johannes de Aalmoezenier (Ü 620; feest 23 januari), van wie hij een levensbeschrijving heeft nagelaten. Later verhuisde hij naar de Jordaan en in 616 naar Bethlehem. Toen keizer Heraclius in 628 de stad Jeruzalem heroverde op de Perzen, vestigde hij zich in Jeruzalem. Daar bracht hij de kerkelijke archieven en verslagen van kerkvergaderingen op orde. In 633 wierp hij zich op als verdediger van de orthodoxe leer, zoals vastgelegd op het Concilie van Chalcedon (451; gedenkdag16 juli), tegenover de monothelistische patriarch van AlexandriŽ, Cyrus geheten, en kort daarna eveneens tegen diens collega van Constantinopel, Sergius.

In 634 werd hij benoemd tot patriarch van Jeruzalem als opvolger van Modestus (Ü 634; feest 18 december). Hij schreef meerdere boeken om de leer van de twee naturen ('energieŽn') in Christus te verdedigen en te verduidelijken. Daarnaast nog een aantal heiligenlevens en preken.

In 637 werd Jeruzalem veroverd door de Muzelmannen onder leiding van Kalief Omar. Aangrijpend is de preek die hij hield met Kerstmis van dat jaar, toen de stad al omsingeld was door de vijand en de gelovigen niet vanuit de stad naar Bethlehem konden trekken om daar Christus' geboorte te vieren.
Sofronius vluchtte naar AlexandriŽ, Egypte. Daar stierf hij al een jaar later.

Verering & Cultuur
Vanwege zijn grote geleerdheid gaf men hem de bijnaam 'Sofist' (' de Wijze').


Bronnen
[Alt.1980; Bly.1986:p:50; HA1.1838p:395; Hlw.1924; KdR.1991; Mty.2001; MŁl.1860; Rge.2002; Wim.2002; Wsh.2007; Dries van den Akker s.j./2022.03.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen