× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 262  Marinus van Cesarea

Info afb.

Marinus van Cesarea, Palestina; martelaar met Asterius; Ü 262.

Feest 3 maart (oosterse kerk: 17 maart & 7 augustus).

In het jaar 324 schreef bisschop Eusebius van Cesarea zijn 'Kerkelijke Geschiedenis'. Hij vertelt daarin over Marinus.

"Het was in de jaren dat de kerken overal in het Romeinse Rijk vrede genoten en met rust gelaten werden. Juist in die tijd werd in de Palestijnse stad Cesarea Marinus om zijn getuigenis voor Christus onthoofd. Hij was een man die hoog in aanzien stond door zijn militaire rang, zijn geslacht en zijn rijkdom. Hoe kwam het tot zijn terechtstelling? Bij de Romeinen is de wijnrank een soort ereteken. Wie dat teken bezit, wordt naar men zegt, honderdman, een eervolle rang in het leger. Nu gebeurde het dat er een vacature was voor die post. Er werd bepaald dat Marinus op grond van zijn rang het meest voor die bevordering in aanmerking kwam. Toen trad er een man voor de rechterstoel met de bewering, dat hij onaanvaardbaar was. Immers hij zou een hoge Romeinse waardigheid bekleden, terwijl hij in strijd met de oude wetten, tegelijk christen was. Dat hield in dat hij niet aan de keizers offerde; en dŠt voor een militair, wiens hoogste gezag juist de keizer was. Nee, die rang kwam eerder aan hemzelf toe! De rechter - Achaeus heette hij - was hevig ontsteld. Hij vroeg aan Marinus van welke richting hij was. Deze bevestigde standvastig dat hij christen was. Hierop gaf de rechter hem drie dagen bedenktijd om tot inkeer te komen.

In die bedenktijd zocht de toenmalige bisschop Theotecnus hem op, greep hem bij hand en voerde hem mee naar de kerk. Binnengekomen liet hij hem bij het altaar plaatsnemen, sloeg zijn soldatenmantel een weinig terug en toonde hem het zwaard, waarmee hij omgord was. Tegelijk hield hij hem het boek der Heilige EvangeliŽn voor. Hij beval hem volgens zijn eigen inzicht tussen beide een keuze te maken. Marinus stak zonder een moment te aarzelen zijn hand uit naar het heilige boek. Waarop Theotecnus tot hem sprak: 'Houd dan vast, houd goed vast aan God; ik bid dat u mag verkrijgen wat u hebt gekozen. Ga in vrede.' Op het moment dat Marinus daarvan terugkwam, werd hij door een bode aangeroepen dat hij voor de rechterstoel moest verschijnen, want de bedenktijd was voorbij. Eenmaal voor de rechter gevoerd bleek hij nog steviger vast te houden aan het geloof dan drie geleden. Hij werd op staande voet ter dood veroordeeld. Onmiddellijk werd hij weggeleid om de doodstraf te ondergaan. Zo is hij gestorven."


Bronnen
[014; 101a; 106; 140; 149; Eusebius-Cesarea:Kerkgeschiedenis(Des.Franses:319]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen