× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022
† vr 980  Celsus van Trier

Celsus van Trier, Duitsland; legendarische bisschop; vr 980.

Feest 4 januari (vermeende sterfdag) & 23 februari (terugvinding relieken).

Bij de nieuwbouw van de St-Eucharius of Matthiaskerk ten tijde van Sint Egbert werden relieken aangetroffen van de tot dusver onbekende heilige bisschop Celsus. Bisschop Egbert ging niet over n-nacht-ijs. Hij raadpleegde eerst de keizer en vervolgens de synode van Ingelheim. Zelfs toen zij hem toestemming hadden geven om de relieken tot de eer der altaren te verheffen, onderwierp hij ze nog aan de vuurproef. Toen ook die positief uitviel stelde hij ze uit ter verering.

Aanvankelijk werd Celsus' gedachtenis gevierd op 4 januari, zijn vermeende sterfdag. Later hield men de dag aan waarop zijn gebeente was teruggevonden: 23 februari.


Bronnen
[Bei.1983/1p:105-106; Bri.1953; St.1941p:86; Dries van den Akker s.j./2008.03.28]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen