HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 639  Pepijn van Landen

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

De huwelijkssluiting tussen Pepijn van Landen en Itta.
Het hier afgebeelde gevolg van Pepijn bestaat uit een aantal mannen - soldaten en raadgevers -,
in het gezelschap van Itta bevinden zich uitsluitend vrouwen. Tussen de toekomstige echtelieden in
zien we een bisschop in vol ornaat die het huwelijk inzegent.
Naast deze voorstelling is aan beide kanten van het venster een patroonheilige afgebeeld van het
stichtersechtpaar; hun alliantiewapen bevindt zich midden onder in het raam.
[het linkerwapen en de links geplaatste heilige verwijzen naar Johannes Franciscus ridder De van der Schueren:
Johannes de Evangelist met de gifbeker en het wapen als volgt: op zilver drie blauwe lelies met
afgesneden voet (2-1) waarvan een verhuld door het vrijkwartier, rood en beladen met een zilveren
leeuw naar rechts; het schild is gedekt door een gekroondc helm met gesloten vizier in zilver en
goud, als helmteken een geharnaste ridder naar rechts, blauwe en zilveren dekkleden.
De rechter heiligenfiguur is sint Sophia, die als attributer in de rechterhand een palmtak en
in de linkerhand een niet-brandende kaars houdt: zij is de naamheilige van Sophia van Bommel,
en haar wapen is onder deze heilige aangebracht: een ruitvormig wapenschild dat aan een paars
lint naast dat van haar man is opgehangen, op rood drie zilveren molenijzers.