× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 102  Auxibius van Soli

Info afb.

Auxibius (ook Auxilius) van Soli I (ook van Saloe of van Solias = het huidige Lerka), Cyprus; bisschop; † 102.

Feest 17 (oosterse kerk ) & 19 februari & 28 april (oosterse kerk).

Hij was afkomstig uit een welgestelde Romeinse familie. Het schijnt dat hij daar in aanraking kwam met de nieuwe leer rond Jezus en dat hij er van onder de indruk was. Zozeer dat hij de erebaantjes die zijn heidense ouders voor hem in petto hadden, wilde ontlopen. Hij vluchtte dus overzee en kwam via Rhodos uiteindelijk op het eiland Cyprus terecht en vestigde zich op een paar kilometer afstand van de plaats Soli, een havenplaats aan de noordelijke kust van het eiland.

Daar maakte hij kennis met Johannes Marcus, de gezel van Barnabas; Barnabas was op dat moment bisschop van Salamis, de hoofdstad van Cyprus. Marcus leidde Auxibius op, doopte hem, en wijdde hem tenslotte tot priester en zelfs tot bisschop. Maar tegelijk drukte hij hem op het hart nog niet naar buiten te treden met zijn christelijk geloof tot het moment dat hij, Marcus, hem daartoe het sein zou geven.

Marcus vertrok om Paulus verslag uit te brengen. Intussen maakte Auxibius kennis met een heidense priester die verbonden was aan de plaatselijke tempel van Jupiter. Ze raakten met elkaar in gesprek, maar gedachtig Marcus' advies maakte Auxibius zich nog niet als christen bekend. Zijn levenswijze was echter zo overtuigend en indrukwekkend dat de Jupiterpriester die steeds meer begon over te nemen.

Na Barnabas' dood werd Auxibius officieel tot bisschop benoemd van de plaats Soli. Vijftig jaar lang droeg hij als een ware herder zorg voor zijn kudde. Behalve de Jupiterpriester wist hij vele anderen tot het geloof in Christus te brengen. Hij moet op hoge leeftijd gestorven zijn en werd opgevolgd door zijn naamgenoot, die hijzelf nog had bekeerd en gedoopt.


Bronnen
[AAS» 02.19; Adr.----» 02.17; Gué .1880/2p:586; Mü l.1860» 02.19; SHC.1985» 02.17; SHC.1985» 04.28; Dries van den Akker s.j./2005.05.24]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen