× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 374  Bonosus van Trier

Info afb.

Bonosus (ook Bonosius) van Trier, Duitsland; 7e bisschop; † 374 (of 381?).

Feest 17 februari.

Over Sint Bonosus zijn nauwelijks schriftelijke bronnen bekend. Hij diende als priester onder bisschop Paulinus. Er is zelfs een traditie die meent te weten dat hij vanwege zijn trouw aan de orthodoxie reeds als priester gevangen gezet zou zijn. Na de dood van de verbannen Paulinus zou hij door de clerus en de gelovigen tot zijn opvolger zijn uitgeroepen. Ondanks de tegenwerking van de ariaans gezinde keizer Constantius, bleef hij moedig vasthouden aan de geloofsbelijdenis van Nicea.

Al die tijd bleek Bonosus onverzettelijk als een rots in de branding. Ruim een jaar later overleed de keizer aan de verwondingen die hij had opgelopen in een veldslag nabij de Tigris. Zijn opvolger Jovianus (363-364) was christen, en er braken voor even rustige tijden aan in Trier.

Die waren voorbij onder diens opvolger Valentinianus. Want hoewel ook hij christen was, waren de gewoontes en intriges aan het hof vaak bron van grote ergernis en noopten de bisschop ertoe zijn gelovigen herhaaldelijk te waarschuwen hun slechte voorbeeld niet na te volgen.

Tijdens zijn bisschopsperiode verblijft Hiëronymus in de stad. In de berichten daarover is er inderdaad sprake van een vriend Bonosus. Maar volgens Brower s.j. is hij niet dezelfde als de bisschop.

Over Bonosus' sterfdatum zijn de bronnen het niet eens: ze variëren van 374 tot 381. Eerstgenoemd jaartal ligt meer voor de hand, omdat men aanneemt dat zijn opvolger Britto in 374 aan de bisschoppensynode van Valence deelneemt.

Verering & Cultuur
In later tijden werd zijn graf ontdekt onder het St-Clemensaltaar in de St-Paulinuskerk. Het opschrift luidde: 'Hier rust Bonosus, tot zalige gedachtenis, aartsbisschop van Trier, overleden op 13e dag voor de kalendes van Maart'.

Naar het schijnt rusten zijn relieken nog altijd in de St-Paulinuskerk.

Tezamen met Abrunculus en Legontius werd hij door paus Leo IX († 1054) tot de eer der altaren verheven.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als kluizenaar.


Bronnen
[AAS; Bri.1953; BuF.1854/1p:422-423; HiH.1987p:60; Lin.1999; S& S.1989p:48; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2010.03.14]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen