× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1320  Sura van Dordrecht

Info afb.

Sura (ook Soter, Soteria, Soteris of Zuwarda) van Dordrecht, Nederland; weldoenster & martelares; † 1320.

Feest 10 februari.

Volgens de overlevering werd zij rond 1270 geboren als dochter van een aanzienlijke familie. Zij had bijzonder veel devotie voor een Mariabeeld, dat in een boom bij de rivier was bevestigd. Al wat zij bezat, gaf zij aan de armen.

Eens zag zij in haar gebed, hoe haar werd opgedragen een kerk te bouwen ter ere van de heilige Maagd. Via een engel kreeg zij de bouwtekening in handen met de afmetingen van het beoogde gebouw. Zij nam drie werklieden in dienst aan wie zij aan het eind van elke week drie kopermuntjes uitbetaalde.

Legende
Volgens de legende was dat haar hele vermogen. Maar aan het eind van elke week bleek op het moment van uitbetalen, dat de drie muntstukjes in haar beurs weer als vanzelf waren aangevuld.

Zo had zij telkens genoeg om de bouw van de kerk te kunnen bekostigen. Maar de drie arbeiders trokken uit haar wekelijkse betalingen de conclusie dat zij een bijzonder rijke en vermogende vrouw moest zijn. Zij sneden haar met een vismes de keel af en ontdekten tot hun teleurstelling dat zij niet rijker was dan de drie muntjes die zij in haar beurs had.

De booswichten werden achterhaald, gearresteerd en ter dood veroordeeld. Verteerd door spijt en berouw smeekten zij om genade. Daarop verscheen Sura aan een magistraat in een droom, toonde hem haar afgesneden hals om te bewijzen dat zij het werkelijk was, en pleitte voor gratie voor haar moordenaars. Haar smeekbede werd inderdaad ingewilligd.

Verering & Cultuur
Op de plaats van haar gewelddadige dood ontsprong een bron, waaruit geneeskrachtig water vloeide. Vooral koortslijders vonden er baat bij, als zij van dat water dronken.

De Grote Kerk van Dordrecht, die van oudsher aan Maria is toegewijd, staat op de plaats van de door Sura begonnen bouw. Sinds kort is er in een nis een muurschildering aangebracht, waarop haar legende staat afgebeeld.

Zij wordt ook wel aangeduid met de naam Soter, Soteria of Soteris. Waarschijnlijk is hier sprake van verwarring met een martelares van die naam uit Ostia bij Rome, die eveneens op 10 februari wordt herdacht; zij stierf rond het jaar 304. Zij schijnt een zus geweest te zijn van de oma van de heilige bisschop Ambrosius van Milaan. Hij noemt haar enige keren in zijn werken.


Bronnen
[000»jrb:02.10; 200/1»02.10; 340; Dries van den Akker s.j./2007.12.10]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen