× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 345  Abraham van Arbela

Info afb.

Abraham (ook Abraämius of Abramius) van Arbela (ook Persianus), Syrië; bisschop & martelaar; † ca 345.

Feest 4 & 5 februari.

Tijdens de gevangenschap van bisschop Johannes van Arbela werd hij tot diens plaatsvervanger aangewezen door de plaatselijke geloofsgemeenschap.
De kerkhistoricus Sozomenus († ca 450) beschrijft in het tweede boek van zijn Kerkgeschiedenis o.a. de vervolgingen en martelingen die plaatsvonden in het Perzische Rijk onder koning Sapor II († 379). In paragraaf 8 van hoofdstuk 8 zegt hij: “Aan diezelfde regeerperiode [van Sapor] kleeft het bloed van een haast ontelbare menigte bisschoppen, priesters, diakens, lagere geestelijken, religieuzen en godgewijde maagden, die de kroon van het martelaarschap ontvingen.”
Onder de namen die hij heeft kunnen achterhalen, komt ook de naam voor van bisschop Abraham van Arbela. Hij werd onthoofd in 345.


Bronnen
[101a; 102; 107»A.-Persianus; 140; 141; Dries van den Akker s.j./2008.01.12]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen