× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 1260  Ivo van Nazareth

Info afb.

Ivo (ook Yves of Yvon) van Nazareth (ook de Breton of van Palestina) op, Palestina; bisschop; † ca 1260.

Feest 31 januari.

Hij was een dominicaan van Bretonse afkomst en geldt als één van de eerste bewoners van het beroemde dominicaner klooster St-Jacques te Parijs.

Later werd hij overgeplaatst naar het Heilige Land. Daar was hij provinciaal van zijn orde.

In deze tijd speelt zich het verhaal af dat hij eens 's morgens vroeg in de kerk zat na te bidden en hem een medebroeder verscheen die afgelopen week gestorven was. De overledene had als een diep gelovig man gegolden. Des te opmerkelijker dus, dat hij nu Ivo meedeelde ondraaglijke pijnen te lijden in het vagevuur.
"Ik dacht altijd dat u zo'n trouwe dienaar van God was?" zei Ivo in zijn gebed tegen de verschijning.
"Maar in zijn gerechtigheid weet de almachtige God tot in de kleinste hoekjes van je ziel door te dringen, daar waar je de zonden diep had weggestopt... Ik smeek u voor mij te willen bidden tot de goede God", besloot de ongelukkige.
Vanaf dat moment droeg pater Ivo alleen nog maar missen op ter intentie van zijn gestorven medebroeder en hij bad:
"Goede God, als de sultan van Aleppo of van Babylon in één van zijn gevangenissen een slaaf vast zou houden en één van zijn bedienden die hem jaren lang trouw had gediend kwam hem als beloning voor zijn jarenlange trouwe dienst vragen om diens vrijlating, dan zou hij hem vast en zeker terwille zijn. Welnu, bent U niet veel meer dan zo'n vreemde sultan? U bent de goedheid zelve. Zou U het mij dan niet geven, als ik in alle bescheidenheid en nederigheid op grond van mijn jarenlange trouwe dienst vraag om de verlossing van mijn medebroeder uit het vagevuur?"
De volgende zondag verscheen de gestorven medebroeder weer aan de biddende Ivo, nu in smetteloos witte gewaden. Hij kwam hem bedanken voor zijn hulp en aansporen onophoudelijk tot de goede God te blijven bidden.

Ivo schijnt de plaatselijke talen feilloos gesproken te hebben. Vandaar dat hij prekend en verkondigend door Palestina trok en door woord en voorbeeld vele mensen tot Christus wist te brengen. Toen koning Lodewijk de Heilige († 1270; feest 25 augustus) van Frankrijk tijdens zijn eerste kruistocht in 1249 gevangen werd genomen, moest hij voor zijn vrijlating een enorm bedrag betalen. Het was Ivo die hierover de onderhandelingen voerde met de sultan. Bij zijn thuiskomst bleek de koning vol lof over de wijze waarop zijn Bretonse landgenoot dat gedaan had. Het is dan ook dankzij deze verhalen dat wij nog van het bestaan van de heilige Ivo weten!

Bij een bezoek aan Tripoli genas Ivo zonder het te weten een kloosterzuster die aan gezwellen leed. De artsen hadden haar voorgeschreven geneeskrachtige baden te nemen. Maar dat was tegen haar opvatting van kloosterleven: baden waren te luxe en te frivool. Daarom gaf ze er de voorkeur aan om de pijnen uit te houden naar het voorbeeld van Jezus. Toen pater Ivo daar eens op bezoek kwam, legde hij haar de handen op voor een zegen, en op dat moment was zij genezen.

Een ander verhaal vertelt nog dat hij eens op een markt een oude vrouw zag lopen met een kruik water in de ene en een pot vuur in de andere hand. Hij vroeg haar wat zij daarmee ging doen.
"Met het vuur ga ik het paradijs in brand steken en met dit water ga ik de vlammen van de hel doven."
"Maar waarom, beste vrouw?"
"Omdat er geen mens ter wereld is die werkelijk handelt uit pure belangeloze liefde. Wie goed doet, doet dat immers altijd ook omdat hij hoopt er de beloning van het paradijs mee te verdienen of de straf van de hel mee te ontlopen. Maar wat zou er gebeuren, als er geen paradijs of hel waren? Zouden er dan nog mensen overblijven die liefhadden omwille van de liefde zelf, juist zoals onze God pure liefde is?"

In feite is dit in de moslimwereld een bekende legende over de moslimheilige Rabia van Basra († 801).

Wanneer pater Ivo gestorven is, weten we niet zeker.


Bronnen
[135/2p:445»Yves; Dries van den Akker s.j./2008.01.03]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen