× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 680  Bertram van St-Quentin

Bertram (ook Bertrammius, Bertramus, Bertran, Bertrandus, Bertrannus, Ebertram, Ebertramnus, Ebertramus, Ebortramius of Ebertran) van St-Quentin osb, Frankrijk; abt; † ca 680.

Feest 24 januari.

Volgens de overlevering was hij op 14- of 15-jarige leeftijd - tezamen met Mummolinus († 686; feest 16 oktober) - vanuit Coutances bij de Franse westkust naar Luxeuil gekomen om er monnik te worden. Dat moet aan het begin van de 7e eeuw geweest zijn.
Op het moment van hun aankomst was Sint Eustasius († ca 629; feest 29 maart) er abt en telde de communiteit zo'n zeshonderd monniken. Diens voorganger, Sint Columbanus († 615; feest 23 november) had rond 590 dit beroemde klooster gesticht.

Bertram sloot zich tezamen met Bertinus († ca 698; feest 5 september) aan bij Mummolinus, toen deze zich naar Sint Audomarus († 670; feest 9 september) begaf in Noord-West-Frankrijk. Sint Omer, zoals hij plaatselijk wordt genoemd, was de eerste bisschop van Thérouanne en probeerde de heidense bevolking ter plaatse tot het evangelie te brengen. De drie gezellen bleken voor hem daarbij een grote steun. "Zij hadden een volmaakte opvatting van het katholiek geloof en van de kerkelijke leer, terwijl zij doorkneed waren in de Schriften", aldus staat opgetekend in het levensverhaal van Sint Bertinus.
Mummolinus werd abt van het eerste klooster dat ze stichtten op het landgoed van een zekere Adroaldus. Het werd het Oude Klooster genoemd om het te onderscheiden van het Nieuwe dat later door Audomarus werd gesticht; dat zou achtereenvolgens heten Sithiu, St-Bertin, naar de opvolger van Audomarus, en tenslotte St-Omer, naar Audomarus. Mummolinus werd eerst abt van het Oude en vervolgens van het Nieuwe Klooster, totdat hij bisschop werd van de stad Noyon.
Opnieuw vergezelde hem zijn trouwe Bertram. Uiteindelijk benoemde Mummolinus zijn vriend tot abt over het klooster St-Quentin, genoemd naar de grondlegger en martelaar uit het jaar 290 (feest 31 oktober).


Bronnen
[011; 100; 101a»Bertrand; 118p:33; 122; 127»Bertrand; 143»Bertran; 390/1p:584; Dries van den Akker s.j./2007.12.30]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen