× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 385  Artemius van Clermont

Info afb.

Artemius (ook Arthemius) van Clermont, Frankrijk; bisschop; † 385.

Feest 24 januari.

Over hem horen we in de 'Geschiedenis van de Franken' van Gregorius van Tours (I,46): 'Vanuit Trier werden gezantschappen gestuurd naar Spanje. Een van hen heette Artemius, een opmerkelijk man, zowel vanwege zijn wijsheid als zijn prettig voorkomen. Hoewel hij nog jong was, werd hij onderweg ernstig ziek. Terwijl de andere gezanten hun weg vervolgden, bleef hij in Clermont achter. Kort geleden was hij te Trier in dienst gekomen.'

Deze Artemius was dus in dienst van de keizer op weg naar Spanje. We mogen aannemen dat die zending iets te maken had met de perikelen rond Priscillianus. Behoorde hij tot de gezantschappen die reeds onderweg waren naar Spanje en door Martinus' uiterste nachtelijke poging bij de keizer op het laatste moment zouden worden teruggeroepen? Daar lijkt het op. Of moeten we aannemen dat er in de tijd van dat conflict een druk diplomatiek verkeer geweest is tussen Trier en Spanje? Daar maakte onze Artemius hoe dan ook deel van uit.

Bisschop Nepotianus van Clermont († 388; feest 22 oktober) kwam hem de ziekenzalving brengen, en hield hem na zijn genezing bij zich. Hij gaf hem een gedegen opleiding en nam hem op onder zijn priesters. Toen de bisschop enkele jaren later stierf, volgde hij hem op.


Bronnen
[Bdt.1925; Rgf.1991; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2007.12.30]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen