× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1447  Marcus van Efese

Info afb.

Marcus van Efese (ook Eugenicus of Eugenikos), Klein-AziŽ; aartsbisschop; Ü 1447.

Feest 19 januari.

Hij werd in 1392 te Constantinopel geboren als zoon van een diaken. Aanvankelijk trad hij in de voetsporen van zijn vader en werd leraar. Maar toen hij vijfentwintig was, werd hij monnik. Door zijn voorbeeldige levenswijze vestigde hij de aandacht op zich, waardoor hij al gauw priester werd gewijd. Uiteindelijk kreeg hij de benoeming tot aartsbisschop van Efese.

In 1439 werd hij namens de patriarchen van Constantinopel, Jeruzalem en AlexandriŽ naar het Concilie van Florence gestuurd; daar zou onderhandeld worden over de hereniging van de oosterse en de westerse kerk. De nu bijna vierhonderd jaar oude scheuring was een doorn in het oog van Rome, en het oosten had er alle belang bij steun te krijgen tegen de dreigend oprukkende Islam. Hij vestigde de aandacht op zich door het oosters-orthodoxe christendom met vuur en verve te verdedigen. Ten overstaan van de keizer en de paus weigerde hij het orthodoxe geloof te onderwerpen aan het absolute gezag van de paus van Rome. Zo staat het althans in de gedenkschriften van de oosters-orthodoxe kerk. Onverrichter zake verliet hij tenslotte stilletjes de stad en keerde naar huis terug. Daar bezwoer hij alle orthodoxe gelovigen trouw te blijven aan de waarheid, ook al zou dat hun politieke ondergang betekenen.

In 1453 zou Constantinopel inderdaad door de mohammedanen veroverd worden!

Er werd een bisschoppensynode bijeengeroepen om de voorstellen van Florence officieel van de hand te wijzen.
Op zijn sterfbed drukte hij zijn leerling Georgius op het hart zich in acht te nemen voor de strikken van de westerse kerk en het oosters-orthodoxe geloof met hart en ziel te verdedigen.


Bronnen
[139; 140; 141; Dries van den Akker s.j./2007.12.27]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen