× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 162-180  Pontianus van Spoleto

Info afb.

Pontianus van Spoleto, Italië; martelaar; tussen 162 en 180.

Feest 14 (overbrenging naar Utrecht) & 19 januari [Mty.2001]

Pontianus werd het slachtoffer van de christenvervolgingen onder keizer Marcus Aurelius (161-180); die hadden met name plaats aan het begin en aan het eind van zijn regeringsperiode, respectievelijk van 162-167 en 177-180. Van zijn proces en marteldood is een verslag overgeleverd.

De stadhouder, Fabianus, onderwierp hem eerst aan een streng verhoor.
Fabianus vroeg: “Hoe heet u?”
Waarop Pontianus antwoordde: “Mijn ouders hebben mij de naam Pontianus meegegeven. Maar ik draag nu een belangrijker naam: ‘christen’.“
“Mijn beste jongen, je bent van goede komaf; doe dat bijgeloof weg. Dwaling is in je gevaren doordat je de allerheiligste goden hebt weggedaan, en een mens bent gaan vereren die van stad tot stad vervolgd werd en tenslotte ellendig op een kruis aan zijn eind is gekomen. Die zal je echt niet kunnen helpen. Dus kom hier, en vereer onze barmhartige goden, en laat je niet door kwaadwillige lieden van de wijs brengen. Want die god die jij vereert zal je echt niet uit mijn handen kunnen bevrijden.”
Naar hem opkijkend sprak Pontianus: “Die smerige praatjes van u kunnen me niet van de wijs brengen. En die keizer van u kan me heus niet afbrengen van mijn God, Jezus Christus. Ik ga dus geen dove en stomme goden aanbidden die hun vereerders niet eens kunnen verlossen.”
Toen Fabianus zich realiseerde dat Pontianus niet van zijn geloof in Christus bleek af te brengen, liet hij hem een aantal folteringen ondergaan. Hij liet hem met roeden geselen, en op blote voeten over gloeiende kolen lopen; daarna liet hij hem als slachtvee aan een haak ophangen. De volgende morgen werd de martelaar ongeschonden uit de gevangenis gehaald. Een engel zou hem in de afgelopen nacht hebben verzorgd en genezen. Dat vergrootte de woede van zijn beulen. Nu wierp men hem voor de leeuwen, maar die lieten hem ongemoeid. Vervolgens werd hij overgoten met vloeibaar lood. Toen hij nog bleek te leven werd hij uiteindelijk met het zwaard onthoofd.

Verering & Cultuur

Pontianus lag buiten de muren van Spoleto begraven. In 966 keerde keizer Otto de Grote († 973) als overwinnaar naar Germanië terug van een veldtocht in Italië; hij had de relieken van Pontianus bij zich. Het was bisschop Baldrik van Utrecht († 975; feest 27 december) die ze voor zijn kathedrale kerk wist te verwerven, tegelijk met relieken van Sint Agnes († ca 303; feest 21 januari). Balderik was een goede bekende van de keizer; hij was immers de persoonlijke leermeester geweest van zijn broer, de zojuist overleden bisschop Bruno van Keulen († 965, feest 11 oktober); misschien waren de relieken wel bedoeld als een blijk van dankbaarheid ter nagedachtenis aan Bruno? Hoe dan ook, op 14 januari kwam Balderik triomfantelijk thuis met zijn reliekenschat. Reden waarom die dag sindsdien in de middeleeuwen een hoge kerkelijke feestdag was in het bisdom Utrecht.

In augustus 1994 werden Pontianus’ relieken aan de geloofsgemeenschap van Spoleto teruggegeven.


Bronnen
[AAS»01.14; HA1.1838p:77; Lin.1999; Mty.2001; Rge.1942p:222; RR1.1640»01.14; Dries van den Akker s.j./2008.04.01]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen