× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1792  Nicolaas Molinari

Info afb.

Nicolaas Molinari ofm.cap; bisschop; † 1792.
Feest 18 januari

Hij wordt geboren op 10 maart 1707 in het Italiaanse plaatsje Lagonegro. Treedt in bij de capucijnen op 25 november 1730; priester gewijd in 1735. Preekt in Noord-Italië en wordt in Rome te werk gesteld als zogeheten postulator, degene die overledenen voordraagt voor een heiligverklaringsproces, in zijn geval betreft het kandidaten van de eigen orde. In 1778 door paus Pius VI († 1799) benoemd tot bisschop van Scala en Ravello; in 1783 overgeplaatst naar Bovino.
Zijn voornaamste zorg ging uit naar de armen. Bij zijn aantreden als bisschop liet hij onder hen een enorme bedrag aan geld verdelen; bovendien stelde hij een grote kledingvoorraad voor hen beschikbaar. Elke middag liet hij door de huiskok van de capucijnen extra soep klaarmaken welke voor de armen bedoeld was. Hijzelf bediende hen aan tafel. Omdat Jezus destijds met twaalf apostelen aan tafel had gezeten, nodigde hij elke zaterdag dertien mensen onder de allerarmsten uit om aan hen Jezus’ gebaar van voetwassing en avondmaal te herhalen. Hij zette de genodigden vóór zich in een halve kring, waste hun de voeten en zette hun zelf de spijzen voor. Tenslotte zond hij ze heen met wat zakgeld. Het geld dat hij daarvoor nodig had werd hem geschonken door mensen die hij vroeger ooit in moeilijke omstandigheden had geholpen. Toen hij op een keer echt niets meer had om weg te geven, liet hij het zojuist door een neef geschonken nieuwe bed op de markt verkopen. De opbrengst daarvan kwam ten goede aan zijn armen: ‘Het past niet dat ik in zo’n rijk bed zou slapen en dat er tegelijk mensen zijn in mijn stad die gewoon op de kale grond liggen.’
Hij stierf op 18 januari 1792.
In 1831 door paus Gregorius XVI († 1846) geplaatst op de lijst der ‘eerbiedwaardigen’.Bronnen
[Pater Marcus ofm.cap ‘Echte Kinderen van St. Franciscus’ Rijswijk, 1932; Dries van den Akker s.j./2016.12.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen