× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1568  Martelaren van Reningelst

Martelaren van Reningelst, Vlaanderen, België; † 1568.

Feest 12 & 13 januari.

Op maandag 12 januari 1568 om elf uur ’s nachts worden drie geestelijken uit Reningelst bij Poperinge, Vlaanderen, door zogeheten bosgeuzen op gruwelijke wijze om het leven gebracht: de pastoor, Judocus Hughesoone, zijn kapelaan Robertus Ryspoort en de priester Jacobus Panneel die tevens koster is..
De afgelopen weken hadden rondstropende geuzen in de wijde omgeving van Ieper al plundertochten ondernomen en dood en verderf gezaaid. Kerken, kloosters en particuliere huizen van pausgetrouwe christenen werden leeggeroofd en platgebrand. Een van die bendes, onder leiding van Jacob Huele en de predikant Jan Michels viel onverhoeds Reningelst binnen en kreeg de drie geestelijken te pakken. Nadat ze de kerk, de pastorie en alles op het hele terrein hadden kort en klein geslagen, begonnen ze hun drie gevangenen op alle mogelijke manieren te treiteren. Ze hingen hun zware kettingen om, lieten ze een dag lang zonder eten of drinken, en sleepten ze tenslotte door het hele dorp naar het naburige bos.

Daar probeerde de predikant hen van hun geloof te doen afvallen,maar dat was vergeefse moeite. Toen gingen de geuzen rechtbankje spelen en veroordeelden de drie ter dood. Na een aantal gruwelijke folteringen werden de drie priesters tenslotte onthoofd. Hun lijken werden door de gelovigen pas teruggevonden op de 19e januari. De dag daarop werden ze in de kerk begraven. De vijfentwintigste kwam de deken naar Reningelst om voor hen een plechtige uitvaartmis op te dragen. De kerk puilde uit van de mensen.
We zijn over hun dood goed ingelicht. Want aanvankelijk behoorde ook de pastoor van Dranouter, Jan Breufkin of Beufkin, tot de gevangenen. Maar hij kwam op het laatste moment vrij, ‘op wonderbare wijze’, staat erbij, maar hoe dat in zijn werk ging, wordt niet nader vermeld. Hij legde op die bewuste zaterdag de 19e, de dag dat de drie werden teruggevonden, een ooggetuigeverklaring af.
In diezelfde tijd zouden de geuzen nog eens zeven andere geestelijken uit de omgeving van Ieper om het leven hebben gebracht.
Hoewel er duidelijk sprake is van elf uur ’s avonds op 12 januari geven de bronnen toch 13 januari als sterfdag.


Bronnen
[000»Mart.-Reningelst; Ram.1864p:167-169; Süt.1941; Dries van den Akker s.j./2007.12.22]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen