× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1862  Pauline Jaricot

Info afb.

Pauline Jaricot, Lyon, Frankrijk; stichteres; † 1862.

Sterfdag 9 januari.

Zij werd geboren op 22 juli 1799 in Lyon, Frankrijk. Haar vader was zijdefabrikant. Op zeventienjarige leeftijd maakte zij een lelijke val; bovendien overleed in datzelfde jaar haar moeder. Zij begon daarop een leven te leiden van gebed en inkeer. Op Eerste Kerstdag van datzelfde jaar, 1816, legde zij de gelofte van eeuwige maagdelijkheid af. Met een aantal dienstmeisjes richtte zij een gebedskring op; zij noemden zich de ‘Réparatrices du Sacré-Coeur de Jésus-Christ’ (Genootschap tot Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus).

Missie
Pauline had een bijzondere verering voor de missie en de missionarissen overzee. Haar eigen broer, Philéas, was missionaris in Quangnam, Viëtnam. Ze werd lid van een vereniging die de missie bevorderde, opgericht door de paters van Buitenlandse Missies in Parijs. Zij wist de medewerksters van de zijdefabriek, die nu onder leiding stond van een broer en schoonzus, zo ver te krijgen dat elk één centime per week doneerde om de missie te ondersteunen. Mede door haar stimulans leidde dat alles in 1822 tot de oprichting van de Sociëteit voor de Verbreiding van het Geloof, vooral bedoeld om de aandacht en de devotie voor de missies over de hele wereld te verbreiden.
Deze beweging sloeg ook in Nederland aan. Het leidde tot allerlei acties en activiteiten, met name ook voor kinderen. Te denken valt aan filmvertoningen, kindheidsoptochten,  processies, waarin jongens en meisjes liefst verkleed waren als bruidjes, missionarissen of mensen van overzee (zwarte Afrikanen, Chinezen, Indianen) die dankbaar waren het katholiek geloof te hebben mogen aanvaarden. Dit alles bloeide tot in de zestiger jaren van de 20e eeuw.
Pauline schreef folders en tijdschriftjes om de missie onder de aandacht te brengen. Van lieverlee werden er ook berichten van missionarissen zelf in opgenomen.

Levende Rozenkrans
In 1826 stichtte zij het Genootschap van de Leden van de Levende Rozenkrans. De vijftien tientjes waaruit een volledige rozenkrans bestaat, werden verdeeld over vijftien leden van het genootschap. Elk lid werd gevraagd dagelijks een tientje te bidden. Zodat verspreid over de vijftien leden die aan de beurt waren, toch de hele rozenkrans werd gebeden.
Intussen genoot Pauline enige tijd geestelijke leiding van Jean-Marie Vianney, de pastoor van Ars († 1859; feest 4 augustus). Hij was een groot vereerder van de pas ontdekte catacombeheilige Filomena van Rome († 303; feest 10 augustus). Toen zij ernstig ziek werd, ondernam zij een bedevaart naar Mugnano, waar Filomena’s relieken waren ondergebracht. Uitgerekend op de feestdag van de heilige, 10 augustus 1835, bleek zij volkomen genezen.
Rond 1845 begon zij een nieuwe stichting met de bedoeling er een model christengemeenschap van te maken, compleet met school en kapel. Zij liet de leiding ervan over aan mensen die niet alleen incompetent, maar ook onbetrouwbaar bleken. Het vermogen waarover ze beschikte ging er in op. Desondanks leidde het tot een bankroet on 1862. Zij was al eerder dat jaar overleden, in volslagen armoede.

Verering & Cultuur
Haar stoffelijk overschot rust in de kerk van St-Nizier te Lyon. Op 25 februari 1963 nam paus Johannnes XXIII († 1963; feest 3 juni) haar op onder de ‘eerbiedwaardigen’. Men gaf haar de eretitel ‘Moeder van de Missies’.


Bronnen
[LL2.1990; Wikipedia; Dries van den Akker s.j./2018.12.19]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen