× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1911  Marcellina Kotowicz

Info afb.

Marcellina Kotowicz (ook Darowski of van Oekraïne); Jazlowiec, Oekraïne (destijds Polen); stichteres; † 1911.
Feest 5 januari

Ze werd geboren in een gezin van grondbezitters op 28 January 1827 te Szulaki, dat destijds onder het toenmalige Polen viel, maar thans tot Oekraïne behoort. Ze was een vroom kind en was het liefst het klooster ingegaan. Maar ze had aan haar vader op zijn sterfbed beloofd dat ze een gezin zou stichten. Zo trouwde ze in 1849 met Karol Darowski en wijdde haar huwelijk toe ‘aan God alleen’. Drie jaar later al stierf haar man aan tyfus en liet haar achter met twee kinderen, Jozef en Karolina. In het jaar daarna stierf de kleine Jozef. Wat haar alsnog tot de conclusie bracht dat ze niet bestemd was voor een leven in de wereld, maar in een klooster.
Om op te knappen na alle doorstane ellende reisde ze naar Rome waar ze op 11 april 1853 arriveerde. Daar ontmoette ze Josephine Karska, een religieuze. Deze droomde ervan een religieuze congregatie te stichten die tot doel had vrouwen onderwijs te geven.
Maar voor het zover was keerde Marcellina naar huis terug om voor haar dochter Karolina te zorgen. Haar familie verzette zich heftig tegen haar verlangen om religieuze te worden. Desondanks zette ze haar zin door en besloot naar Rome terug te keren om met Zr Jozephine alsnog die beoogde religieuze congregatie te stichten. Op haar vijfenveertigste vertrok ze weer naar Rome. Korte tijd later, in 1857, ontstond inderdaad de nieuwe zustercongregatie van ‘Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria’. Zuster Josephine stierf in 1860 aan de tyfus. Marcellina werd nu overste, overigens op dat moment over een groepering van alles bijeen vier zusters.
Drie jaar later verhuisde ze met hen terug naar haar vaderland. Daar opende ze haar eerste school voor meisjes in Jazlowiece, gelegen in het aartsbisdom van Lviv, Oekraïne. Dit instituut groeide uit tot een vormingscentrum voor gelovige meisjes en jonge vrouwen. Vijftig jaar zou ze aan het hoofd staan van haar Congregatie. Uiteindelijk stierf ze op bijna 84-jarige leeftijd: 5 januari 1911.

Verering & Cultuur
Op 6 oktober 1996 ging paus Johannes Paulus II over tot haar zaligverklaring.

Bronnen
[Wi5.2006p:50/52; www.catholicsaints.info; https://en.wikipedia.org/wiki/Marcelina_Darowska; Dries van den Akker s.j./2022.09.28]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen